Metroselskabet, udvidelse af klargøring

Tidsrum
Byggeriet står færdigt: januar 2024
Omfang

Adresse
Bygherre
Metroselskabet I/S
Arkitekt/rådgiver
CCO, ISC, Atkins
Kontraktform
Se på kort

For Metroselskabet I/S har Hoffmann fået til opgave at forestå udvidelsen af det eksisterende værksted på Metrovej. Kapaciteten skal udvides til i fremtiden at kunne servicere og vedligeholde flere tog. Opgaven består i at udføre 4 liftegruber i beton samt værksteds- og mandskabsfaciliteter.

I forhold til det oprindelige indretning/projektforslag har de involverede parter været sammen om at optimere og sikre en bedre businesscase for kundens projekt.

Byggeteknisk har der været fokus på vandtætning af gruberne med forskellige membraner.

Projektholdet har haft fokus på genanvendelse af byggeaffald. Specifikt har Hoffmann indsamlet al plastaffald til genindvinding af nye produkter.

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: +45 60 12 91 50

dei@hoffmann.dk

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Anlæg

Fabriksparken 66

2600, Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk