Gentofte Fjernvarme - Rammeaftale

Tidsrum
Maj 2015 - Maj 2019
Omfang

Rammeaftale

Adresse
Mesterlodden 16B, 2820 Gentofte
Bygherre
Gentofte Fjernvarme
Arkitekt/rådgiver
Cowi A/S
Kontraktform
Hovedentreprise
Se på kort

Hoffmann A/S har en rammeaftale med udvidelse af fjernvarmenettet for Gentofte Fjernvarme

Hoffmann A/S har en rammeaftale med udvidelse af fjernvarmenettet for Gentofte Fjernvarme. Der nedgraves ca. 14 km hovedledning og ca. 32 km stikledninger og flyvestik. Hoffmann er involveret fra start ifm. kundebesøg hos beboer/kunder, hvor stikledningernes placering aftales elektronisk. Der bliver udført ca. 2.200 Kundebesøg. Vi inddrages også i placeringen af hovedledningen, som aftales udfor prøvehuller, samt tidligere erfaringer, som vi har gjort sammen med Bygherre og rådgiver.

Brøndum A/S foretager smedearbejdet for Hoffmann i underentreprise. – Hvor Hoffmann i samarbejde med Brøndum foretager trækning af stikledninger, nedlægning af hovedledning og løft af komponenter.

Hoffmann A/S udfører følgende arbejder: Opbrydning, afspærring, udgravning og tilfyldning med jord og grus, borearbejde/skæring, brolægning, asfaltarbejde, samt omlægning af kloak og øvrige ledninger.

Henrik Hansen, Gentofte Fjernvarme:

"Kommunikationen og samarbejdet med Hoffmann forløber gnidningsfrit. Hoffmann har en god løsningsorienteret tilgang til arbejdet med jævnlig evalueringer med samarbejdspartnerne.

Arbejdet med, og kommunikationen til de mange borgere, der skal have fjernvarme forløber også ovenud tilfresstillende. Sammenfattende er det en fornøjelse, at samarbejde med Hoffmann."

Specielle udfordringer

Besværlige kryds – Håndteres ved at foretage prøvegravninger, hvor efter man ud fra dem kan lokalisere den mest fordelagtige dybde, som giver de laveste omkostninger for kunden.

Der udføres både stor enkeltrørs ledninger, som primært bruges som transport ledninger og twinledninger, som bruges til at forsynes de enkelte huse

Fjernvarmen udføres i tæt befolket Villahus områder. – Som medfører at trafikplanlægningen er i høj fokus.

Processen

- Projekteringen påbegyndes – Rådgiveren

- Entreprenørens planlægningsfase

- Udførelse af projektet, Hver enkelt vej udføres seperat

- Afslutning og afleverin af vejene

- Kunden tager anlægget i brug

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: +45 60 12 91 50

dei@hoffmann.dk

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Anlæg

Fabriksparken 66

2600, Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk