Campus Køge - Byggemodning

Tidsrum
Aug 2016 - Aug 2017
Omfang

Byggemodning

Adresse
Lyngvej 24, 4600 Køge
Bygherre
Køge Kommune og Køge forsyning
Arkitekt/rådgiver
Cowi A/S
Kontraktform
Hovedentreprise
Se på kort

Hoffmann har vundet denne entreprise som består af to kontrakter, en med Køge Kommune og en med Køge Forsyning.

Som et led i Køge Kommunes strategi om udvikling af erhverv og bolig, har kommunen udbudt udvikling og byggemodning af et større areal ud til Køgebugt motorvejens afkørsel 32. Udbuddet er i samarbejde med Køge Forsyning, som i samme ombæring skal have udført væsentlige LAR initiativer og forsinkelses bassiner i området. Hoffmann har vundet denne entreprise som består af to kontrakter, en med Køge Kommune og en med Køge Forsyning.

Byggemodning

Det indledende projekt har bestået af levering og indbygge af store mængder jord i området, bl.a. for at kunne hæve de nye kommende veje op i op til 8 meter over det eksisterende terræn. Der er udført et af Danmarks største underjordiske kassette bassiner med svejst PE-dug omkring til regnvandsforsinkelse og to store p-arealer med permable belægninger og drængrus under ligeledes med henblik på regnvandsforsinkelse. Endvidere er der udført generel kloakering i området og etableret vandledninger samt flere nye veje med fortov og stier og generelle stier i det nye terræn. Der er udført væsentlige terrænmoduleringer i form af bl.a. grønne kiler med opstuvning og nedsivning af regnevand og omfattende beplantning af planter, buske og træer. Ydermere er der lavet et stort torv med en blødbundsudskiftning under i ni meters dybde. Torvet er udført i belægnings sten og der er etableret trapper af betonplinte samt et stort trædæk i douglasgran henover et centralt placeret regnvandsbed. 

Området henlå før som et brakmarksområdet og så ikke ud af meget. Området er nu radikalt ændret og fremstår i et helt nyt lys. I efteråret 2017 begynder de første nye grundejer at bygge på de udmatrikulerede arealer. Det glæder kommunens borgere og kommende erhvervsdrivende at se, hvordan områdets nye udformning har taget form siden opstarten i efteråret 2016.

Projektet består overordnet af

- Levering, flytning og modulering af ca. 50.000 kubikmeter jord og muld

- Op mod 1000 meter afvandings- og kloakledninger

- 1.500 kubikmeter underjordisk kassettebassin med med svjest PE-dug omkring

- Omkring 600 meter nye veje og stier

- Omkring 10.000 kvadratmeter permable belægninger på p-araler med bassiner af drængrus under

- Omkring 4.000 kvadratmeter betonbelægninger på nyt torv

- Plantning af op til 4.000 buske og træer i varierende størrelse

- Ny gadebelysning på alle veje, torv og p-arealer

 

Projektet forventes afsluttet i august 2017.

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: +45 60 12 91 50

dei@hoffmann.dk

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Anlæg

Fabriksparken 66

2600, Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk