Gladsaxe Fjernvarme - Rammeaftale

Tidsrum
Maj 2017 - Maj 2019
Omfang

Rammeaftale

Adresse
Mesterlodden 16B, 2820 Gentofte
Bygherre
Gladsaxe Fjernvarme
Arkitekt/rådgiver
Cowi A/S
Kontraktform
Hovedentreprise
Se på kort

Rammeaftale – Udbygning af ledningsnet 2017-2019

Hoffmann udfører udvidelsen af Gladsaxe Fjernvarme. Rammeaftalen omfatter etablering af 8 km hovedledning, samt 14 km stikledninger fordelt i Gladsaxe Kommune. Hoffmans arbejder omhandler jord-, beton-, belægnings- smede- og montagearbejder samt stikledningsarbejder i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i Gladsaxe Kommune. Endvidere indgår i rammeaftalen levering af samtlige rør og komponenter til etableringen af ledningsnettet.

Fjernvarme projekter er yderst afhængig af alle inolverede parter, og kræver således engagement og viljestyrke fra alle.  Succesen bygger i dette tilfælde på samarbejde, fleksibilitet samt arbejdsflow, hvilket kun kan opretholdes hvis alle parter gør deres bedste.

Trafik- og beboerhåndtering har højeste priotet. Og både Hoffmann og bygherres succes anhænger således af at arbejder udføres i henhold til tidsplanen, og vejene bliver genåbnet så hurtigt det er muligt. Af samme årsag er det vigtigt at alle parter yder deres bedste.

Processen

2017 – Projektstart Gladsaxe Fjernvarme

2017 – Udførelse Etape 1

2018 – Udførelse Etape 2

2019 – Udførelse Etape 3

2019 – Aflevering

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: +45 60 12 91 50

dei@hoffmann.dk

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Anlæg

Fabriksparken 66

2600, Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk