Carsten Niebuhrs Gade - Vejprojekt

Tidsrum
Dec 2014 - Maj 2018
Omfang

Forsyningsprojekt

Adresse
Carsten Niebuhrs Gade, København
Bygherre
Banedanmark
Arkitekt/rådgiver
Rambøll
Kontraktform
Hovedentreprise
Se på kort

Ny Komplet vej midt i København for Banedanmark

Anlægsentreprisen omfatter i hovedtræk forlængelse af Carsten Niebuhrs Gade, etablering af Otto Busses Vej, i alt 900 m ny vej inkl. cykelsti, fortov og parkeringslommer, etablering af belysnings- og signalanlæg, samt anlæg af, og efterfølgende fjernelse af 190 m midlertidig vej, opsætning af vejudstyr samt diverse beplantningsarbejder.

Endvidere etableredes diverse forsyningsledninger som kloak- og vandledninger, og føringsveje for tele- og datakommunikation, samt en ny pumpestation i beton inkl. Aptering.

Projektet er opdelt i tre etape med start i 2015 og sidste etape i 2018.

Kunden er meget tilfreds med Hoffmanns styring af sagen, og at vi på trods af en vanskelig opstart alligevel nåede i mål til tiden samt leverede god kvalitet og sikker arbejdsplads. 

Anlægsentreprisen blev udført samtidig med metrobyggeriet, etablering af nyt Trafik Kontroltårn og udvidelsen af TIVOLI hotellet. Hvilket krævede stort logistisk samarbejde med de tilstødende sager.
På entrepriseområdet skulle der blandt andet koordineres med HOFOR’s fjernevarme entreprenør.

Vejen blev bygget på gammelt baneområde hvilket gav udfordringer i forhold til gamle instalationer samt forurening i jorden. Alt blev løst til myndigheder og Byggeherres fylde tilfredstilleldse.

 

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: +45 60 12 91 50

dei@hoffmann.dk

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Anlæg

Fabriksparken 66

2600, Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk