Nyt campus for UC Syd Aabenraa

Tidsrum

2016 - 2017

Omfang

Hoffmann A/S opfører nyt campus for University College Syddanmark

Kontraktform

Totalentreprise

Adresse

Dronning Margrethes Vej 11 - 13, 6200 Aabenraa

Arkitekt/rådgiver

Henning Larsen Architects

Bygherre

University College Syddanmark
 UC Syd campus i Aabenraa
 UC Syd campus i Aabenraa

Et enigt bedømmelsesudvalg har udvalgt Hoffmann A/S til at opføre nyt campusbyggeri i Aabenraa, et campus der vil komme til at omfatte Pædagoguddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen med tilhørende fælles-administrative funktioner.

Disponeringen i mindre bygningsenheder er inspireret af den historiske midtby i Aabenraa og de mange fine eksisterende saddeltagshuse i området – En lille by i byen.

Bygningerne fremstår udadtil i mørkegrå teglsten og med sort tagpap. Tagfladerne forsynes med en stor mængde ovenlys, og netop lyset spiller en vigtig rolle for vores velbefindende. Den lave etagehøjde gør det muligt at trække dagslys ind fra flere vinkler, der både giver velbelyste undervisningsrum, men også skaber en helt særlig atmosfære udvalgte steder i byggeriet.

Huset, der får plads til ca. 1.100 studerende og 70 medarbej-dere, kommer bl.a. til at indeholde et centralt fællesrum, musik- og dramalokaler, natur-/tekniklaboratorier, lærings-center, multisal, studie-/grupperum samt administration og kantine/køkken.

Projekt har fysisk opstart primo 2016, og skal står færdigt i august 2017.

Tag gerne kontakt for at lære mere
Steffen Hansen
Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest,
+45 60 12 37 20
sh@hoffmann.dk
+45 76 20 37 77 | hoffmann@hoffmann.dk | Nørre Allé 13 | 7000, Fredericia | © 2015 Hoffmann A/S