Veidekke nyheder

Viser sager for

Sterke resultater for Veidekke

- Store kontrakter, høyt boligsalg og resultatfremgang preget Veidekkes resultater i andre kvartal 2015. Omsetningen var 6,2 milliarder kroner, mens resultatet ble 318 millioner kroner, som er 41 % høyere enn i samme periode i fjor. I tillegg er ordrebeholdningen 40 % høyere enn ved årsskiftet og den høyeste noensinne, sier konsernsjef Arne Giske.

God start på året for Veidekke

- Årets første kvartal var preget av sterkt boligsalg, økt ordrereserve og tydelig resultatfremgang i Veidekkes entreprenørvirksomhet, mens det var lavsesong for industrivirksomheten. Resultatet ble -42 millioner kroner, og omsetningen 5 milliarder kroner. Utsiktene er gode for de fleste av våre forretningsområder, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes års- og samfundsansvarsrapport 2014

Veidekkes årsrapport og samfunnsansvarsrapport for 2014 er nå offentliggjort

Veidekkes konjunkturrapport: Fortsatt vekst i bygg og anlegg de neste årene

- Bygg- og anleggsmarkedet har vært svært godt det siste året, og pilene peker fortsatt oppover. For årene 2015 og 2016 forventer vi en årlig volumvekst på 3 % i det skandinaviske markedet, og den største veksten kommer i Sverige, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

370 millioner i resultat for Veidekke

I årets tredje kvartal rapporterte Veidekke et resultat før skatt på 370 millioner kroner, mens omsetningen endte på 6,0 milliarder kroner. - Veidekke har hatt fortsatt vekst og fremgang i tredje kvartal. Bak de gode resultatene ligger det mye godt arbeid, god drift og høyere prosjektmarginer, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Veidekke ASA: Konjunkturrapport: Vekst i bygg- og anlegg de neste årene

- Pilene peker fortsatt oppover for bygg- og anleggsmarkene i de skandinaviske landene. For årene 2014 til 2016 forventer vi en årlig volumvekst på 3,5 % i det skandinaviske markedet, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Solid fremgang for Veidekke

Veidekke rapporterer solid fremgang både i omsetning og resultat for 2. kvartal. Omsetningen økte med 12 % fra fjoråret til 6,0 milliarder kroner. Resultat før skatt økte med NOK 80 millioner kroner til NOK 225 millioner kroner. De fleste av våre virksomheter har hatt en god utvikling og viser lønnsomhetsforbedringer. Ordrereserven er på et høyt nivå og vår finansielle posisjon er ytterligere styrket, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.