HOFFMANN KOM I MÅL MED MANGE STORE PROJEKTER I 2021

HOFFMANN KOM I MÅL MED MANGE STORE PROJEKTER I 2021

09.02.2022 - 11:00

Til trods for store udfordringer med corona lockdown og leverancer, fik Hoffmann afsluttet en lang række store projekter, heriblandt et 60.000 m2 stort multifunktionel kontorejendom for KLP Ejendomme. Ejendommen udmærker sig ved fleksible kontorfaciliteter i kombination med en lang række services som cykelhandler, frisør, take away, cafeer, restauranter mm. Et godt bud på fremtidens arbejdsplads. Vi har kapacitet og kompetencer klar til nye projekter. ”Vi ønsker at blive involveret så tidligt i tankerne omkring projekterne, at vi sammen med arkitekter og ingeniører kan skabe det helt rigtige projekt i den rette kvalitet, pris og tid” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Resultat:

Hoffmann er en bygge-, anlæg- og teknikentreprenør, hvor ledelsen dagligt er ”i maskinrummet” tæt på projekterne og kunderne. Dette har i 2021 været helt afgørende for at komme igennem store udfordringer med leverancer samt corona-sygdom og lockdown.

Der har været ydet en kæmpe indsats på alle vores projekter, hvor specielt samarbejdet med bygherrerne har været helt afgørende for at nå i mål i disse vanskelige tider.

Hoffmanns samarbejdsmodel har medvirket til at vi er lykkes sammen.

Hoffmanns ordrebeholdning er steget med 17% sammenlignet med sidste år. Til forskel fra 2021 er afløbet på ordrebeholdningen over flere år.

Hoffmanns rammeaftale med Bygningsstyrelsen vil i 2022 udkrystallisere sig i igangsætningen af en lang række projekter i hele landet, bla. transformering af Domstolsstyrelsen på Amagerfælledvej og yderligere 4-5 projekter, som bliver indgået i næste måned.

Kontrakterne er indgået i 2022, og er derfor ikke en del af ovenstående resultat.

”Vi har haft et vældigt godt samarbejde med Bygningsstyrelsen i fase 1 projekteringen på alle projekter og glæder os meget til nu at komme fysisk i gang” udtaler Torben Bjørk Nielsen.

 

Andre nye ordrer fra 1. juli:

  • Transformering af 6.300 m2 på Thoravej 29 (The Hive) for Bikubefonden.
  • Helhedsgenopretning af Kastrupvej for Københavns Kommune.
  • Ombygning og renovering af 1.500 m2 på Handelsskolevej for MFO A/S.
  • Helhedsgenopretning af Kløvermarksvej for Københavns Kommune.
  • Overløbsbassin på Ravnehusvej for Albertslund Kommune.

 

Arbejdsmiljø (Helse, Miljø og Sikkerhed):

I 2021 havde Hoffmann 4 skader med fravær (0 alvorlige skader) mod 6 skader i 2020. Det er således lykkedes at nedbringe antallet af skader og undgå alvorlige arbejdsskader.

Hoffmann har i 2021 haft et sygefravær på 2,8% (2020: 2,5%) for alle ansatte. Stigningen i fraværet kan primært tilskrive den igangværende Corona pandemi, som har betydet mange hjemsendelser grundet større krav til beskyttelse af medarbejderne mod smitte

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen på: Tlf.: 60 12 93 00 eller mail: tbn@hoffmann.dk

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 90 00