PÅ VEJ UD AF ”CORONA-TIDEN”

PÅ VEJ UD AF ”CORONA-TIDEN”

19.08.2021 - 14:00

Hoffmann mærker øget efterspørgsel fra private bygherrer på større projekter. ”Vi tilvælges i stigende grad på vores Fase 1 kompetencer, hvor vi sammen med kunden, arkitekten og ingeniøren skaber projekterne helt fra start. De mennesker og kompetencer som vi har opbygget over mange år indenfor anlæg, byggeri og teknik tilvejebringer en unik rettidig viden til projekterne” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Resultat:

Hoffmanns første halvår har været præget af afslutningen af en række store projekter, som har medført en lidt lavere omsætning. Til gengæld er resultatgraden steget til 7% (5,6%), hvilket giver et bedre resultat sammenlignet med 2020.

Den stigende resultatgrad skyldes en formidabel indsats hos medarbejderne, høj teknisk know-how, tilfredshed hos kunderne og ingen tabsgivende sager, hvilket alt sammen fører til vellykkede projekter for alle parter.

Fremadrettet består aktiviteten i Hoffmann som tidligere af en stor blanding af bygge-, anlægs- og teknik-opgaver i hele landet. Af fremtidige opgaver kan nævnes:

→ Strategisk rammeaftale med Bygningsstyrelsen, hvor Hoffmann er i gang med at designe et 2-cifret antal projektet, hvoraf nogle af disse kommer til udførelse i januar 2022.

→ Ferieresortet Nordborg Resort på Als, bestående af 440 ferieboliger, centerbygninger mv. Opstarten forventes til marts 2022.

→ Opførelse af 16.900 m2 nyt fællesregionalt hospitalsapotek og hospitalsvaskeri ved Aarhus Universitetshospital i Skejby for Region Midtjylland.

→ En 3-årig aftale på anlæg af stier, søer og beplantning i landskabsprojektet Hyldager Bakker for Albertslund Kommune.

→ Serviceopgaver på 160 mio.kr. (10%).

 

Markedssituationen:

Der er stor investeringslyst hos såvel professionelle bygherrer som private, hvorfor beskæftigelsen er øget i byggebranchen. Herudover er der stigende leverancepriser (specielt på stål og konstruktionstræ) samt længere leverancetider.

”Det har vi set tidligere, og vi har en tro på, at det finder et fornuftigt leje post corona” udtaler Torben Bjørk Nielsen.

 

Arbejdsmiljø (Helse, Miljø og Sikkerhed):

Hoffmann har i årets første 6 måneder undgået alvorlige skader, og kun haft 2 arbejdsskader (2 skader) med fravær iblandt Hoffmanns medarbejdere.

Samtidigt er sygefraværet faldet til 2,5% (2,7%), og dermed på vej mod normale tider uden corona. Målet er er komme ned under 2%.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen på: Tlf.: 60 12 93 00 eller mail: tbn@hoffmann.dk

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 90 00