OFFENTLIGE BYGHERRER VÆLGER HOFFMANNS SAMARBEJDSMODEL

OFFENTLIGE BYGHERRER VÆLGER HOFFMANNS SAMARBEJDSMODEL

12.02.2021 - 15:00

Halvdelen af Hoffmanns projekter er nu offentligt byggeri, hvor der tidligere var en overvægt af privat byggeri. ”Vi har på bedste vis udskiftet afsluttede centerbyggerier og boligbyggerier med en række projekter for fortrinsvis offentlige kunder” udtaler Torben Bjørk Nielsen. ”I tilgift har Hoffmann indgået en 4-årig rammeaftale med Bygningsstyrelsen til en værdi af ca. 2 mia.kr. 80% af vores omsætning baserer sig på Hoffmanns samarbejdsmodel - det er vores DNA. Vi har de sidste 20 år forfinet vores samarbejdsaftale, hvor vi helt fra projekteringens start bidrager med vores kompetencer, byggeri, tekniske installationer og anlægsteknik. Der er sket et markant skift de sidste år, hvor også offentlige kunder har taget modellen til sig, og derfor er vi også specielt stolte over at blive tildelt Bygningsstyrelsens rammeaftale”.

 

Resultat:

Hoffmanns resultat for 2020 er det bedste nogensinde, og 8. år i træk med en resultatgrad på mere end 5%. Vores strategi med at koncentrere os om det vi har specialiseret os i bærer frugt.

Samtlige enheder har leveret flotte resultater, og vi har undgået tabsgivende projekter samt retslige tvister.

At dette resultat har kunnet lade sig gøre, i en så vanskelig tid med corona og med de ekstra ressourcer vi har måttet bruge på at undgå smitte på vores projekter, er en kraftpræstation af hele Hoffmanns organisation samt vores samarbejdspartnere.

”Hoffmann leverer et tilfredsstillende resultat på niveau med sidste år på både omsætning, resultat og ordrebeholdning, hvilket vi er meget tilfredse med, men mest stolt er vi over, at Hoffmann beskæftiger 500 medarbejdere og dertil har ca. 2.000 samarbejdspartnere på alle vores byggepladser, og vi ikke har haft mere end 1 smittet med COVID-19.

 

DGNB-certificering:

Mere end 90% af de byggerier Hoffmann projekterer og udfører er DGNB-certificeret.

Nye byggerier bliver certificeret som guld eller platin, og renovering ofte som sølv certificering.

Hoffmann Teknik får i stigende grad store energirenoveringer, som herefter serviceres for at opnå den ønskede besparelse i energiforbruget.

 

Markedssituationen:

Som alle andre håber vi, at der snart er så meget styr på Corona pandemien samt vaccineringen af de mest sårbare personer, at Danmark kan lukke op igen.

Mange af vores største kunder indenfor shoppingcentre, hoteller og kontorbyggeri kommer først rigtigt i gang igen når Danmark kan åbne op igen. Konkurrencesituationen er skærpet grundet dette udfald af projekter, og det vil nok tage minimum et par år inden markedet er tilbage til det normale.

 

Nye ordrer fra 1. juli:

  • 4-årig strategisk rammeaftale med Bygningsstyrelsen
  • Nyt fællesregionalt hospitalsapotek og -vaskeri på 4 etager samt kælder (16.900 m2) ved Aarhus Universitetshospital for Region Midtjylland
  • Ny åben kontorbygning på 3 etager til nuværende domicil for Velliv Pension A/S
  • Ny skole, Absalon Skolen, i 2 etager (1.800 m2) for AP Ejendomme A/S
  • Ny tilbygning (2.000 m2) til eksisterende domicil for Syntese A/S
  • Ny produktions- og administrationsbygning (13.300 m2) for Linak A/S.

 

Arbejdsmiljø (Helse, Miljø og Sikkerhed):

Et langt og fokuseret arbejde indenfor Helse, Miljø & Sikkerheds (HMS) området har i 2020 været medvirkende til, at Hoffmann har kunnet fastholde et lavt skadesniveau og ingen alvorlige skader. I 2020 havde Hoffmann 6 skader med fravær mod 3 skader i 2019. Det er således lykkedes at fastholde et lavt antal af skader og undgå alvorlige arbejdsskader. Indførelse af krav om brug af handsker og beskyttelsesbriller på alle Hoffmanns byggepladser har reduceret skader på hænder og øjne markant.

Hoffmann har i 2020 haft et sygefravær på 2,3% (2019: 1,7%) for alle ansatte. Stigningen i fraværet kan primært tilskrive den igangværende Corona pandemi, som har betydet mange hjemsendelser grundet større krav til beskyttelse af medarbejderne mod smitte.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen på: Tlf.: 60 12 93 00 eller mail: tbn@hoffmann.dk

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 90 00