HOFFMANNS SAMARBEJDSMODEL VIRKER OGSÅ I CORONA-TIDER

HOFFMANNS SAMARBEJDSMODEL VIRKER OGSÅ I CORONA-TIDER

13.08.2020 - 14:30

”De relationer som bliver skabt imellem alle parter i tilblivelsen af projektet (fase 1 aftale), har fået alle vores projekter godt igennem nedlukningen af Danmark. De erfaringer og tiltag Hoffmann har gjort indtil nu (større afstand, mere rengøring, afspritning, spisning i hold mm.) gør at vi er godt forberedt, hvis der kommer en ny bølge med coronavirus” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

 

”Hoffmann leverer et tilfredsstillende resultat på niveau med sidste år på både omsætning, resultat og ordrebeholdning, hvilket vi er meget tilfredse med, men mest stolt er vi over, at Hoffmann beskæftiger 500 medarbejdere og dertil har ca. 2.000 samarbejdspartnere på alle vores byggepladser, og vi ikke har haft mere end 1 smittet med COVID-19.

 

Kunderne har hjulpet til:

Alle brancher har haft udfordringer under corona-krisen, selvfølgelig mest de virksomheder som er afhængige af turisme, detailhandel og eksport. Alligevel har alle vores kunder, både private og offentlige, haft overskud til at hjælpe til med at vi på en forsvarlig måde har kunnet fortsætte produktionen. Dette har muliggjort, at ingen af projekterne er blevet tidsmæssigt forsinket” udtaler Torben Bjørk Nielsen.

Hoffmann får kapacitet til nye projekter:

Hen over efteråret afslutter Hoffmann en række store projekter som Politiskolen i Vejle, total modernise-ring/renovering af Amager Centret samt bolig- og erhvervsprojektet Mineralvandsfabrikken i Carlsberg Byen. Alle projekter er kendetegnet ved at tid, kvalitet og pris er opnået til kundernes tilfredshed.

Hoffmanns samarbejdsmodel har fungeret efter hensigten, og selv på meget komplekse projekter som disse er vi lykkes sammen uden unødvendige tvister.

Markedsudsigter for privat og offentligt byggeri:

”Hoffmanns ordrebeholdning er på niveau med tiden før coronavirussen. Men vi kan allerede nu se tendenserne til, at flere private kunder genovervejer igangsætning af nye projekter. Dette vil få konsekven-ser på pipelinen, som vi først rigtigt mærker om ca. 1 års tid” udtaler Torben Bjørk Nielsen.

Det er meget positivt, at der bliver igangsat flere offentlige projekter, som kan modvirke denne nedgang på omtrent samme tidspunkt.

Hoffmann har indtil nu vundet projekter for Assens Forsyning (ny administration samt værksted/lager), Gaulumparken for BoligNæstved (ned- og tagrenovering af boliger), Strandgade 29 for Bygningsstyrelsen (ombygning og indretning til kontorformål) samt en række anlægsprojekter på Glostrup og Bispebjerg Hospital for Region Hovedstaden. 

Hoffmann vil fastholde fokus på tidlig involvering i projekterne. Hvor det tidligere har været private bygher-rer som har gået forrest i denne udvikling, er det meget positivt at de offentlige bygherrer nu følger trop, og vi ser flere spændende rammeudbud på såvel offentlige byggerier som teknik- og anlægsopgaver.

I forlængelse af den erfaring Hoffmann har fået igennem årene på projekter, hvor vi har været involveret helt fra projekteringsopstart (20 mia.kr.), vil vi forsøge at få vores andel af disse offentlige projekter.

Fagligt know-how:

Kompleksiteten indenfor byggeri, teknik og anlæg er stigende i disse år. Kunderne har stort fokus på certi-ficering af deres byggerier (oftest DGNB-certificering). De tekniske installationer bliver mere og mere afgø-rende for byggeriernes optimale drift. Derfor satser vi i Hoffmann stort på at udvikle vores kompetencer på tværs af hele organisationen.

Vi tror på, at fagligt know-how sammen med gode processer er den cocktail der skal til for at levere gode projekter samt for at fastholde vores kunder.

Et eksempel på én af Hoffmanns mange faste kunder er Linak, en af Danmarks største eksportvirksom-heder, med en yderligere udvidelse af deres produktions- og administrationsbygning. 

Arbejdsmiljø (Helse, Miljø og Sikkerhed):

Der har i årets første 6 måneder kun været 2 arbejdsskader med fravær iblandt Hoffmanns medarbejdere, samtidigt med at sygefraværet er fastholdt på et lavt niveau på 1,9%.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen på: Tlf.: 60 12 93 00 eller mail: tbn@hoffmann.dk

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 90 00