TILFREDSSTILLENDE RESULTAT OG KLAR TIL NYE PROJEKTER

TILFREDSSTILLENDE RESULTAT OG KLAR TIL NYE PROJEKTER

15.08.2019 - 14:00

Hoffmanns resultat for første halvår 2019 er et ”rent entreprenørresultat”, da projektudviklingen af 115 boliger på Amager Boulevard er afsluttet.

”Det gode resultat skyldes i høj grad Hoffmanns rygrad om at bemande vores projekter med de rette kompetencer, og herudover Hoffmanns medarbejderes evner til at sætte sig ind i kundens behov og businesscase” udtaler Torben Bjørk Nielsen, administrerende direktør.

På 80% af Hoffmanns projektportefølje sidder vi med i tilblivelsen helt fra start (fase 1), hvorefter projektet overgår til udførelse (fase 2), når projektforslaget er udarbejdet.

I øjeblikket er Hoffmann i gang med projekter (fase 1) på ca. 750 mio.kr.

Hoffmann har fået færdiggjort en lang række projekter, herunder udviklingen af 115 boliger på Amager Boulevard, Dansk Hydraulisk Institut (DHI) samt Sct. Jørgens Park mm.

I forbindelse med færdiggørelsen af disse projekter, har vi fået frigivet dygtige medarbejdere vi nu skal i gang med at finde nye projekter til.

hoffmannhalv.PNG

HOFFMANNS STRATEGI

Overordnet mål:

  • En omsætning mod 2 mia.kr.
  • Resultat før skat på mere end 5%
  • Et lavt sygefravær og ingen alvorlige skader
  • En position som ”Hoffmann den løsningsorienterede partner”

Omsætningsmæssigt følger Hoffmann udviklingen i 2019, men forventer en mindre nedgang i 2020, grundet afslutning af en række projekter. Målet er fortsat en omsætning på sigt på 2 mia.kr.

Indtjeningsmæssigt har Hoffmann nu i 7 år haft et resultat på mere end 5%, og det er absolut muligt at fastholde dette i fremtiden.

Hoffmanns sygefravær er på 1,6% (2,2%), og kun en alvorlig ulykke. ”Arbejdsmiljø er et felt, hvor Hoffmann ønsker at være helt i front, og vi skal blive ved med at udvikle os, for bare at bevare det niveau vi har nu” udtaler Torben Bjørk Nielsen.

Generelt har Hoffmann igennem de sidste 10 år opfyldt alle overordnede strategimål.

Hoffmanns kultur med høj grad af involvering af alle medarbejdere har medført et sammentømret team, som hele tiden udvikler sig i takt med den knowhow vi får på projekterne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen på: Tlf.: 43 29 93 00, mobil: 60 12 93 00 eller mail: tbn@hoffmann.dk

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 93 01