VI LYKKES SAMMEN MED KUNDERNE

VI LYKKES SAMMEN MED KUNDERNE

07.02.2019 - 15:18

”I 2018 har et øget antal såvel eksisterende som nye kunder indgået i et tidligt samarbejde med Hoffmann. Hoffmanns medarbejdere har videreudviklet samarbejdsmodellen, og alle igangsatte projekter er godt på vej. Denne udvikling sammenholdt med vores fortsatte udvikling på sikkerhedsområdet, med få skader og lavt sygefravær, er det der glæder mig mest” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

aarsres2018.png

Hoffmanns ordrebeholdning er på 1,9 mia.kr. (1,0 mia.kr.). Herudover er der i januar indgået kontrakt på Mineralvandsfabrikken i Carlsberg Byen samt ny Politiskole i Vejle på tilsammen 560 mio.kr.

Hoffmann har igennem de sidste 10 år rekrutteret 80% af medarbejderne direkte fra uddannelses-institutionerne. Denne strategi har virket efter hensigten. ”Vores samlede kapacitet er øget med medarbejdere, der har tillært sig innovative nye samarbejdsformer. Vi er et stærkt team” udtaler Torben Bjørk Nielsen.

Hoffmanns samarbejdsmodel udgør stadigvæk 80% af omsætningen. En samarbejdsmodel, hvor vi tidligt i processen samarbejder om projektets tilblivelse sammen med arkitekt og ingeniør. En proces, hvor projektfor-bedringer og kundens business case optimeres. Amager Centret (47.500 m2 ombygning/nybygning) KLP (65.000 m2 kontorbyggeri ved Ørestad Station), Brøchner Hotel (154 værelser i Carlsberg Byen) og DTU Kemiteknik (5.600 m2 laboratorie mm.) er eksempler på projekter, hvor Hoffmann har været med fra tilblivelsen af projekterne i 2018.

Hoffmanns serviceenhed i Vest vinder indpas i markedet, og serviceopgaver inden for teknik, anlæg, byggeri og byggepladslogistik i hele Danmark er i året 2018 vokset til nu at udgøre ca. 15% af omsætningen.

ARBEJDSMILJØ

Der har i årets løb kun været 3 skader med fravær iblandt Hoffmanns medarbejdere, samtidigt med at sygefraværet er fastholdt på 1,8%.

Mere end 7.000 medarbejdere, kunder, underentreprenører og rådgivere har nu erhvervet Hoffmanns Arbejdsmiljøkørekort. Heriblandt 100 skoleelever fra Ørestad Skole, som der er indgået et brobygnings-samarbejde med i forbindelse med opførelsen af KLP projektet.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen på: Tlf.: 43 29 93 00, mobil: 60 12 93 00 eller mail: tbn@hoffmann.dk

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 93 01