SAMMEN LYKKES VI

SAMMEN LYKKES VI

08.02.2018 - 14:08

”Byggebranchen aktører lige fra bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør har de sidste år taget et kvantespring i den måde vi sammen løser projekterne på. Udviklingen tager fart, og mange private som offentlige bygherrer udbyder nu i langt højere grad så tidligt i processen, at alle de relevante kompetencer kommer i spil helt fra start” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.
 

Aarsresultat2018.png

Hoffmanns ordrebeholdning er uforandret 1.031 mio.kr. (1.013 mio.kr.), men i årets første måneder har vi indgået kontrakter på i alt ca. 650 mio.kr., heriblandt renovering og udvidelse af Amager Centret, et projekt på 38.000 m2 for Danske Shoppingcentre.

”80 % af Hoffmanns produktion foregår i et tidligt samarbejde med kunden, hvor risici minimeres, projektforbedring implementeres og kundens businesscase optimeres. Specielt i disse tider med stigende priser, kommer Hoffmanns kompetencer til sin ret for at holde kundernes businesscase intakt” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Det er Hoffmanns mål at være med helt fra tilblivelsen af projekterne, gennemførelsen samt efterfølgende at drifte og vedligeholde projekterne.
Antallet af store projekter over 100 mio.kr. er vokset til 17 projekter (11 projekter).
Antallet af servicekunder er steget til 1.728 kunder (791 kunder).
Herudover er Hoffmann medprojekterende på projekter for 2 mia.kr. som skal udføres i 2018 og fremefter.

Som følge af dette har Hoffmann:

→ 25% øget omsætning til 1.709 mio.kr. (1.375 mio.kr.)

→ 25% øget resultat til 109 mio.kr. (87 mio.kr.)

→ 25% øget kapacitet

"Jeg er stolt af, at Hoffmanns medarbejdere har været i stand til at udvide vores kundegrundlag, samtidigt med at vi har kunne fastholde vores lønsomhedsmål på over 5% i 5 år i træk” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

INGEN ALVORLIGE SKADER I 2017

På trods af Hoffmanns øgede kapacitet, har vi i 2017 ikke haft nogen alvorlige skader samt fastholdt et lavt sygefravær på 1,7% (1,2%).

Mere end 6.200 medarbejdere, kunder, underentreprenører og rådgivere har nu erhvervet Hoffmanns arbejdsmiljøkørekort.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen på: Tlf.: 43 29 93 00, mobil: 60 12 93 00 eller mail: tbn@hoffmann.dk

 

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 93 01