SAMMEN LYKKES VI

SAMMEN LYKKES VI

09.02.2017 - 15:03

Hoffmanns samarbejdsmodel med tidlig involvering af alle parter vinder frem i alle dele af byggeriet hos såvel private som offentlige kunder. Rette kompetencer med fra start, giver de bedste projekter mht. budgetsikkerhed, tid og kvalitet.

Resultat / omsætning

Resultatet før skat blev på 87,1 mio.kr. (79,3 mio.kr.), svarende til en overskudsgrad på 6,3 % (5,9 %). Det er således lykkedes at fastholde resultatmarginalen over 5 %, hvilket kan tilskrives god bonitet i projektporte-føljen samt en stram omkostningsstyring. Hoffmann har igennem flere år haft fokus på risikoafdækningen i tilbudsfasen, og der arbejdes kontinuerligt med at afdække og minimere risici på projekterne. 80 % af Hoffmanns produktion foregår i et tidligt samarbejde med kunden, hvor risici minimeres, projektforbedring implementeres og kundens business case optimeres.

Aarsresultat 2017.png

Hoffmann er medprojekterende på projekter for 2,2 mia.kr. hos:

KLP (Kommunernes Landspension), Tivoli, Danica Ejendomme, Carlsberg, Abena, Linak, AO Johansen, Novo Nordisk, Scion DTU, DAB, Sønderborg Kommune, Københavns Kommune, Bygningsstyrelsen og Gentofte Fjernvarme. Alle disse kunder tro på, at sammen vil vi lykkes.

Kunderne tror på vi sammen vil lykkes pga.:

  • de rette kompetencer fra arkitekt, ingeniør og entreprenør opstarter samtidigt sammen på projekterne, hvor vi sidder sammen og dermed lykkes sammen
  • projekterne bliver bedre, kvaliteten øges og budgettet overholdes
  • produktiviteten øges fordi projektafklaringer sker inden produktion
  • konflikter og juridiske slagsmål minimeres

Opkøb

Hoffmanns position som landsdækkende bygge- og teknikentreprenør er blevet forstærket med opkøbet af Alpedalens VVS A/S, Techniq Installation A/S, Installationsgruppen A/S samt K. Thomsen El-installation.

2 skader med fravær / 1,2 % sygefravær

6.000 medarbejdere, kunder, underentreprenører og rådgivere har nu erhvervet Hoffmanns arbejdsmiljø- kørekort, og dette tiltag sammen med sko-, hjelm-, handske- og brillepåbud har medvirket til at vi i år har reduceret vores arbejdsskader med fravær til 2 skader (3 skader).

 

Aarsresultat.png

 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen på: Tlf.: 43 29 93 00, mobil: 60 12 93 00 eller mail: tbn@hoffmann.dk

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 93 01