Hoffmanns årsregnskab 2015

Hoffmanns årsregnskab 2015

11.02.2016 - 16:22

2015 blev året hvor Hoffmann tog vigtige skridt mod videreudviklingen af virksomheden.

"Der var 5 vigtige mål/projekter som vi havde sat os for at opnå, og jeg kan med glæde konstatere at Hoffmanns medarbejdere er lykkes sammen om dette" udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

  • Vi har vendt udviklingen i Jylland og skaffet os en række spændende projekter, som er vigtige for videreudviklingen (Linak Deskline II, Dansk Center for Partikel Terapi og UC Syd Aabenraa).
  • Vi er med Next Generation tiltaget kommet godt fra start med udviklingen af en ny generation medarbejdere og projekter med fokus på samarbejde og faglig dygtighed.
  • Vi har med projektet for KLP Ejendomme bevist, at vejen frem for de mest innovative dele af byggebranchen går igennem involvering af alle de relevante kompetencer helt fra projekteringsforløbet. Alt sammen med stor transparenthed og gode processer.
  • Vi har gjort tilnærmelser mod boligbyggeri via vores store boligudviklingsprojekt på Amager Boulevard (112 ejerboliger), bla. ved hjælp af Veidekkes boligudviklingskompetencer fra Skåne.
  • Og endelig har vi med succes fået afsluttet en række store projekter (Microsoft, Frederiksberg Centret, Copenhagen Designer Outlet, Bankernes KontantService, SEAS-NVE) til kundernes tilfredshed.

 

Resultat / omsætning:

Resultatet før skat blev på 79,3 mio.kr. (95,5 mio.kr.), svarende til en overskudsgrad på 5,9 % (5,9 %). Det er således lykkedes at fastholde resultatmarginalen, hvilket kan tilskrives god bonitet i projektporteføljen samt en stram omkostningsstyring. Hoffmann har igennem flere år haft fokus på risikoafdækningen i tilbudsfasen, og der arbejdes kontinuerligt med at afdække og minimere risici på projekterne. 80 % af Hoffmanns produktion foregår i et tidligt samarbejde med kunden, hvor risici minimeres, projektforbedring implementeres og kundens businesscase optimeres.

I øjeblikket har Hoffmann bundet rigtig mange ressourcer tidligt i samarbejde på en række store projekter på i alt ca. 1,7 mia.kr. Projekter, som vi projekterer sammen med arkitekter, rådgivere og bygherrer i et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Disse projekter vil først kunne give omsætning i 2016 og fremefter.

 

Arbejdsmiljø

5.500 medarbejdere, kunder, underentreprenører og rådgivere har nu erhvervet Hoffmanns arbejdsmiljø kørekort, og dette tiltag sammen med sko-, hjelm-, handske- og brillepåbud har medvirket til at vi i år har reduceret vores arbejdsskader med fravær til 3 skader (5 skader).

 

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 93 01