Hoffmann underskriver samarbejdsaftale med KLP Ejendomme

Hoffmann underskriver samarbejdsaftale med KLP Ejendomme

20.01.2016 - 12:28

Stor samarbejdsaftale om projektering af 65.000 m2 ved Ørestad Metrostation for KLP Ejendomme

”En meget udfordrende og inspirerende udvælgelses proces der fik det bedste frem i alle de bydende, er nu blevet fuldendt af en professionel og kompromis søgende udformning, af en samarbejdsaftale, om at projektere KLP Ejendommes nye domicil byggeri på 65.000 m på Kay Fiskers Plads tæt ved Ørestads metrostation.
Indtil nu har hele processen været meget inspirerende og vi i Hoffmann glæder os til, at vores
hovedkontor nu bliver fyldt med arkitekter fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter og ingeniører fra
Rambøll, således vi i fællesskab kan leve op til KLPs tillid samt indfri deres målsætninger med
det samlede projekt” udtaler Erik Rem Hendriksen og Torben Bjørk.

 

KLP Ejendomme og Hoffmann A/S har mandag den 18. januar 2016 underskrevet den største
samarbejdsaftale, som Hoffmann har været involveret i, med en samlede projektomsætning for
Hoffmanns vedkommende på ca. 1 milliard.

Øvrige samarbejdspartnere som er en del af aftalen er Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Ingeniørfirmaet Rambøll og Bygherrerådgiver MOE.

Samarbejdsprocessen starter op med udførelse af dispositions- og projektforslag med projektering i etableret fælles projektkontor hos Hoffmann i Glostrup.

Sideløbende med denne proces arbejder KLP Ejendomme på at indgå lejeaftaler/ankerlejeaftale, som er en væsentlig forudsætning for, at projektet realiseres.

Den første fase af Samarbejdsprocessen afsluttes ved, at der udarbejdes et myndighedsandragende
ultimo 2016, således at den forventet byggestart er primo 2017 med planlagt aflevering primo 2019.

 

Fakta om projektet:

 • 50.000 m2 kontorbyggeri med tilhørende 15.000 m kælder.
 • Byggeriet udføres som en flerbruger kontorejendom i 9 etager, hvor stueetagen kommer til
  at indeholde fællesfaciliteter i for af kantine, café, receptioner, mødecenter og motions-
  center m.m.
 • I kælderen vil der være ca. 250 stk. parkeringspladser for biler og 750 stk. parkeringspladser for cykler, hvor der i tilknytning til disse indrettes særskilte omklædningsrum for cyklende medarbejdere.
 • Kontoretagerne vil blive indrettet, så virksomheder kan leje et større eller mindre etageareal og fleksibelt udvide efter behov.
 • I fladeareal på én etage vil mindste etageareal vil være ca. 750 m og største etageareal ca. 8.000 m. Lejemål kan også kobles lodret med interne forbindelsestrapper.
 • Gennem denne fleksibilitet kan der indrettes lejemål fra ca. 750 m til ca. 65.000 m.
 • Indeklima og arbejdsmiljø i kontorlokalerne optimeres gennem anvendelse af miljøcertificerede materialer og styring af indeklimaet gennem ventilation og køling.
  Alle typer af forbrug (El/Vand/Varme) måles individuelt i hvert lejemål for sig.
 • Ejendommen opføres efter BR15 krav i lavenergiklasse 2015 og bliver certificeret indenfor DGNB standard i kategori Sølv.
 • Der etableres flere indgangspartier i stueetagen, så virksomheder i store lejemål kan få egen dedikerede indgang.
 • Udadtil vil bygningens arkitektur være klassisk bymæssig med murede facade i højkvalitets mursten og store vinduesarealer, der på kontoretagerne sikrer godt dagslys og arbejdsmiljø og i stue etagen åbner ejendomme op mod omgivelserne.

 

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 93 01