Branchen skal stå sammen om at sikre arbejdsmiljøet

Branchen skal stå sammen om at sikre arbejdsmiljøet

15.09.2015 - 11:18

Onsdag d. 9/9 var knap 200 branchefolk samlet til konference om sikkerhed og arbejdsmiljø. Panelet af entreprenører, bygherrer og jurister var enige om, at branchen skal gøre noget, og den skal gøre det i fællesskab.

Konferencen fandt sted i Microsofts kommende domicil i Lyngby, og da det stadig er en byggeplads, blev dagen indledt med, at byggeleder Lars Iversen gennemgik evakueringsplanen for de mange gæster. Herefter gav konferencier Kurt Strand ordet til Torben Bjørk Nielsen, adm. dir, og Demi Iljazovski, formand for Hoffmanns arbejdsmiljøorganisation, der kort fortalte, hvordan en fokuseret indsats med involvering og bedre planlægning havde givet et fald fra 50 skader i 2007 til pt. 5 skader i 2015, samt et sygefravær på 1,8 % mod branchens på over 4 %. Konklusionen var, at et ordentligt menneskesyn på alle måder kan betale sig, for produktionen bliver ikke dyrere af fokus på bedre planlægning og udstyr, den glider derimod nemmere.

Juraen og bygherre indsats

Advokaterne Claus Berg og Carsten Led-Jensen redegjorde for, at den kommende udbudslov i den kendte form, ikke kommer med de store ændringer, dog er intensionerne i EU at gå mod mere samfundsansvar. Udbudsretten åbner muligheder, så generelt skal der arbejdes med kontrakterne og gerne på brancheniveau – men man må ikke koordinere tilbud. Markedet må gerne have en tidlig markedsdialog med offentlige bygherre, uden at det endelig udbud må skræddersys. Til prækvalifikation kan bygherre screene ved at lægge vægt på, hvordan entreprenøren vil håndtere sikkerhed og arbejdsmiljø, men man kan ikke gøre det ud fra fx en skadeshistorik.

Bjarne Sørensen fortalte, hvordan Danica som privat bygherre vælger entreprenører med fokus på HMS, fordi det forpligter at sælge sikkerhed til folk og samtidig skaber langsigtet værdi at opføre sig ordentligt. Danica har indført et etisk regelsæt i deres kontrakter og indført et eget tilsyn med uvildige rådgivere.

Som offentlig bygherre har Niels Sloth fra Region Nordjylland ikke de samme muligheder, men her stiller man fx krav om, at alle projektleder skal være uddannede sikkerhedskoordinatorer, at målene for arbejdsmiljøet er kendte og at navne på sikkerhedsansvarlige skal skrives ind i kontrakterne.

Der kom et svensk bygherreperspektiv fra Tomas Ringdahl, Akademiska Hus, som understregede at det føltes forkert at konkurrere på sikkerhed, der burde være en branchestandard. Han efterlyste et Safe Construction Council, og pegede på et fælles mindset, om hvordan man behandler hinanden, som det vigtigste.

Stor spørgelyst

I den afsluttende paneldebat gik spørgemikrofonen flittigt rundt og emner som bl.a. entreprenøransvar, arbejdstilsyn, økonomisk pres og mulighederne for fælles løsninger blev debatteret.

Konferencen var arrangeret af Boligfonden Kuben, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Lean Construction og Hoffmann for midlerne fra Boligfunden Kubens Procespris, som Hoffmann vandt sidste år. Derfor sluttede Gösta Knudsen fra Kuben også dagen af med at takke for initiativet og den viden, der nu var delt med branchen.

Se også: Invitation til konference: Er arbejdsmiljø og sikkerhed fremtidens konkurrenceparameter?

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 93 01