Invitation til konference: Er arbejdsmiljø og sikkerhed fremtidens konkurrenceparameter?

Invitation til konference: Er arbejdsmiljø og sikkerhed fremtidens konkurrenceparameter?

30.07.2015 - 11:35

Velkommen til en spændende konference med fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed som et fremtidigt konkurrenceparameter i bygge- og anlægsbranchen.

Onsdag den 9. september 2015, kl. 14.00 – 17.00 på Hoffmanns byggeplads og Microsofts nye hovedsæde i Lyngby.

Kom og deltag i debatten: Skal der i fremtiden konkurreres på arbejdsmiljø og sikkerhed? Hoffmann fik tildelt projektet med at bygge Microsofts nye hovedsæde for Danica Pension, bl.a. på grund af entreprenørens fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Går andre bygherrer samme vej? Og hvor langt kan de gå inden for udbudslovgivningens rammer?

Vi har samlet en række interessante personer, der hver vil give deres bud på, hvor stor en rolle arbejdsmiljø og sikkerhed spiller lige nu og i fremtidens bygge- og anlægsbranche:

Hvad er Hoffmanns strategiske indsats på arbejdsmiljø og sikkerhed?

  • Administrerende direktør i Hoffmann, Torben Bjørk Nielsen, belyser arbejdsmiljø og sikkerhed som et strategisk valg, der forpligter nu og i fremtiden – og formand for Hoffmanns arbejdsmiljøorganisation, Demi Iljazovski, gennemgår resultater og udviklingen for Hoffmanns indsats på området

Hvad siger juraen i fremtidens udbudscirkulære?

  • Advokat Claus Berg fra Bech-Bruun og advokat Carsten Led-Jensen fra Holst Advokater stiller skarpt på, hvad udbudslovgivningen tillader i prækvalifikation og tildelingskriterier.

Hvad er bygherrernes perspektiv?

  • Byggechef fra Danica Pension, Bjarne E. Sørensen, præsenterer Danica Pensions nye etiske regler for udførelse af bygge- og anlægsarbejder
  • Direktør i Bygningsstyrelsen, Gyrithe Saltorp, deler Bygningsstyrelsens synspunkter til arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Regionsdirektør Tomas Ringdahl fra Akademiska Hus i Sverige giver sit bud på fremtidens arbejdsmiljø og sikkerhed, set ud fra et svensk perspektiv

Kurt Strand vil lede os gennem dagens debat og begivenheder.

Dagen rundes af med networking og forfriskninger.

Praktisk information

Den 9. september kl 14 - 17

Deltagelse er gratis

Tilmelding via Boligfondens hjemmeside: boligfondenkuben.dk senest den 28. august ud fra først-til-mølle-princippet

Konferencen afholdes på Hoffmanns byggeplads og Microsofts nye hovedsæde i Lyngby, Kanalvej, 2800 Lyngby

 

Med venlig hilsen

Initiativtagerne til konferencen: Boligfonden Kuben, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Lean Construction og Hoffmann.

Vil du tale med os om dette?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

T: +45 43 29 93 01