Fremtidens butikscenter

Fremtidens butikscenter

02.10.2015 - 10:46

Hoffmann har fornyet Frederiksberg Centret med to etager. En kompleks byggeplads på sokkelgrund med 20.000 daglige kunder.

Tekst: Jacob Vendelboe Hagensen | Foto: Poul Christensen

Genåbnet i fornyet version

Den 26. marts kunne Frederiksberg Centret genåbne i en fornyet version, og mange forventningsfulde kunder stod klar til at indtage de moderniserede omgivelser og den nye tredje butiksetage. Arbejdet med udvidelsen var begyndt op mod til 10 år før for nogle af de involverede i ejerkredsen Danica Ejendomme og Lægernes Pensionskasse. Hoffmann blev en del af projektet i 2008 og var i de næste 3-4 år med til at forme projektet i forhold til arkitekternes visioner, myndighedskrav og byggetekniske udfordringer.

"Vi har haft respekt for designfaserne, mens vi byggede."
-Thøger Østberg, projektchef
 

På toiletterne har man i fx materialevalg søgt en luksuriøs spa-oplevelse.

På toiletterne har man i fx materialevalg søgt en luksuriøs spa-oplevelse.

Komplekst byggeri

Frederiksberg Centret åbnede i 1996 i et tæt bebygget område. Siden er Københavns Metro bygget under sokkelgrunden med station ved centret, en station og et linjenet der er udbygget samtidig med byggeriet på centret. Dette gjorde det stort set umuligt at ekstrafundere det nye center, der skulle forhøjes med to etager, en til butikker og en til parkering af 450 biler. Derfor måtte samarbejdspartnerne tænke ud af boksen ingeniørmæssigt. Løsningen blev at pille mange eksisterende tunge elementer af og lægge noget nyt let ind, så bygningen kun er minimalt ekstrafunderet. Ovenlyset er fx ikke af glas, men i princippet en plastfolie, der er blæst luft i.

Metro og Copenhagen Business School er nærmeste naboer.

Metro og Copenhagen Business School er nærmeste naboer.

Centret har haft kunder under hele byggeriet, og det har stillet store krav i det daglige. Rammerne for arbejdet blev fastlagt gennem involverende tiltag som workshops, værdispil og gensidig evaluering. Der blev fx afholdt workshop om at arbejde med 20.000 daglige kunder, og her deltog håndværkere, formænd, byggerådgivere, bygherre samt centerchefen og den tekniske chef som repræsentanter for lejerne. De besluttede bl.a., at der kun måtte bruges batteridrevne maskiner, så kunderne ikke skulle gå blandt kabler, og at der skulle ryddes op hver dag. Denne del af projektet vandt Hoffmanns Sikkerhedspris i 2014, fordi alle parter var involveret i sikkerhedsarbejdet. Fokusset på rengøring og sikkerhed gjorde, at centret kun oplevede 5 % nedgang i kundeantal under ombygningen.

Design af fremtidens center

Centret har været længe undervejs, men visionerne om butiksmiks, indretning og design har vist sig at opfylde fremtidens behov. Der er også brugt meget tid på design og indretningsplaner, forklarer Thøger Østberg, projektchef på byggeriet. Udfordringen var, at ikke alle lejeaftaler var på plads, så planerne blev ændret, når nye lejere kom til. Dette betød bl.a., at nogle arbejder måtte gøres om efter lejernes ønsker, fx blev nogle toiletter i lejemålet flyttet flere gange. Kundens ønsker om ekstravagant design udfordrede også tidsplanerne.

 

De eksisterende etager blev også moderniseret, bl.a. med nye gulve.

De eksisterende etager blev også moderniseret, bl.a. med nye gulve.

– Vi har haft respekt for designfaserne, mens vi byggede. Der har alle samarbejdet, lyttet til hinanden og sat nogle deadlines op, så processerne har kørt godt, fortæller Thøger Østberg.

– Samarbejdet har været tillidsfuldt, for ellers kunne projektet ikke lykkes med den kompleksitet, og omstillingsparathed vi skal have fx ved nye lejere. Et projekt som dette kræver en hel særlig involvering, det er noget helt andet end ved traditionel prisgivning.

 

Projektfakta:

Hvad: Frederiksberg Centret, indkøbscenter med 90 butikker

Hvor: Frederiksberg, midt i København

Kunde: Frederiksberg Center I/S (Danica Pension og Lægernes Pensionskasse)

Arkitekt: KHR Arkitekter AS

Ingeniør: Grontmij A/S

Færdigleveret: 26. marts 2015

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann A/S

Fabriksparken 66, 2600 Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk