Den Løsningsorienterede Partner

Den Løsningsorienterede Partner

Hos Hoffmann lægger vi vægt på at finde løsninger frem for at se problemer. Når vi engagerer os i en opgave, er det altid kunderne – og vores kunders kunder – der er i centrum

Målet for 2015 er, at omverdenen opfatter Hoffmann som den løsningsorienterede partner med de involverende processer.

Hovedpunkterne i dette mål er

HMS

Vi skal sikre et arbejdsmiljø med høj trivsel, få sygedage og ingen ulykker.

Kunderne

Kunderne skal betragte Hoffmann som den løsningsorienterede partner i samklang med entrepriseform og lønsomhedskrav. Vi involverer løbende kunderne i vores strategiarbejde for at sikre en udvikling, som er afstemt med både dem og markedsudviklingen. Samtidig skal Hoffmanns medarbejdere forstå, at kunderne er Hoffmanns vigtigste ressource.

Leverandørerne

Hoffmanns leverandører / underentreprenører er tæt knyttet til os, deltager i vores involverende processer og vi drager optimalt brug af deres ressourcer i projektets tilblivelsesfase.

Synlighed

Hoffmann skal være kendt af relevante kunder, rådgivere, leverandører og studerende, og vi skal være kendt som førende inden for arbejdsmiljø. Vores medarbejdere skal aktivt udnytte byggepladserne til profilering af Hoffmann. Samtidig skal Hoffmann deltage aktivt i samfundsdebatten omkring bygge- og anlægsbranchen og i at skabe nye samarbejdsformer. Synlighed kan opnås gennem presse og konferencer

Omsætningsstigning

Vi skal opnå en (varig) resultatgrad på 5 %. Stigningen i omsætning vil vi opnå gennem en lønsom vækst i hele Hoffmann.

Rygrad og spillestil

Alle medarbejdere skal efterleve Hoffmanns Rygrad og Hoffmanns Spillestil, ligesom alle håndværkere og funktionærer skal være involveret i Hoffmanns visioner, resultater og mål.

Vil du tale med os om dette?

Peter Bonde Rasmussen

Chef for Forretningsudvikling

T: +45 60 12 92 50

pbr@hoffmann.dk