Projektledelse

Projektledelse

Vi opnår kun et vellykket resultat på byggepladsen, hvis vi har en veltilrettelagt proces og professionel ledelse med et skarpt fokus på krav, ønsker og intentioner i udbudsmaterialet

Kontinuitet

Hoffmanns overordnede kompetence er at udøve projektledelse. Vi investerer meget energi i både planlægnings- og udførelsesfasen for at omsætte de visioner kunden har, og til dette bruger vi Hoffmanns værktøjer til styring. Det er vores mål at overholde projektets tid og økonomi, skabe et godt og tæt samarbejde både eksternt og internt, samt at holde et meget højt sikkerhedsniveau.

Kommunikation

Kommunikation er afgørende for ethvert projekts succes, og dette har derfor høj prioritet i vores arbejde. Det gælder både den interne kommunikation i projektgruppen, kommunikationen med kunde og bruger, samt kommunikation med de udførende kræfter på byggepladsen. For os handler det om, at alle ved, hvor projektet er på vej hen og dermed kender og forstår de beslutninger, der bliver truffet.

Tid, økonomi og samarbejde

Det er vores erfaring, at et vellykket procesforløb er forudsætningen for et succesfuldt resultat. Hos Hoffmann lægger vi derfor vægt på at få afklaret samarbejdsform og ledelsen af involverings- og evalueringsprocesserne. Vi har gode erfaringer med at tænke i et bygge- og procesforløb.

I byggeforløbet vil vi typisk håndtere alle de fag­lige og byggetekniske elementer, som et byggeprojekt skal igennem, mens vi i procesforløbet vil håndtere den samarbejdsrelaterede del af forløbet i den indledende fase. Her afstemmer vi forventninger, og vi vil kunne medvirke til at fastlægge den endelige samarbejdsform og desuden bistå med samarbejdsevalueringer, som Hoffmann gennemfører løbende igennem hele byggeforløbet.

Kick-start

Vi vil fra projektets start planlægge hele forløbet for byggeprojektet, og kickstar­te opgaven med en workshop, hvor det samlede team, kunden og dennes rådgivere kan sætte rammerne.

Workshop

Med workshoppen vil vi sikre, at teamet fra start har et fleksibelt og effektiv samarbejde, og at alle i teamet kender projektet, dets værdier, dets muligheder og udfordringer, samt deres roller. På denne workshop vil Hoffmann lægge op til en beslutningsproces, hvor alle involverede kan deltage aktivt i at fast­lægge den endelige samarbejdsform.

Projektoverdragelse

Umiddelbart efter, at kontrakten er indgået, afholder vi et overdragelsesmøde, så vi kan modtage al information om den forudgående proces - også det som ikke er skrevet ned. Projektoverdragelsen med kunden og kundens rådgivere skal afklare og uddybe kundens intentioner, projektets forudsætninger m.m., så vi kan komme ordentligt fra start.

Gensidig evaluering

Hos Hoffmann har vi udviklet et dialogværktøj, som vi anvender på forskellige tidspunkter igennem byggeprocessen. I daglig tale omtaler vi dialogværktøjet som ”gensidig evaluering”, og det bliver i dag flittigt anvendt af folk på Hoffmanns byggepladser.

Vi har udviklet gensidig evaluering for at evaluere teamets og kundens samarbejde, så vi gennem hele bygge­processen løbende kan optimere samarbejdet. Evalueringsværktøjet vil blive tilpasset opgaven på workshoppen, og målet er at sikre en åben og ligeværdig kommunikation, og derfor får alle parter i byggeprojektet mulighed for løbende at evaluere hin­anden ud fra nogle aftalte succesparametre. Netop dette er årsagen til værktøjets succes.

Erfaringer fra en lang række gennemførte byg­geprojekter, hvor vi har brugt værktøjet, viser, at der bliver en bedre og mere synlig forventningsafstemning til samarbejdsformen, samt en forbedring af kvaliteten i byggeprocessen.

Visioner for samarbejdet

Vi mener, at en succesfuld inddragelse af alle parter i en tæt og kreativ dialog er kernen i et godt projektforløb. Det er vores ønske, at kunden vil opleve samarbejdet udført i en atmosfære af tillid og åbenhed, samt på et højt professionelt niveau.