Projekterings- og procesledelse

Projekterings- og procesledelse

Hoffmann ønsker at fremstå som en markant anderledes entreprenør

Vi vil opfattes som den løsningsorienterede partner med de bedste involverende processer, som medfører bedre tid, kvalitet og pris for kunderne.

Vi arbejder med de involverende processer på alle sager > 25 millioner > ½ år > 10 mand

  • Workshop

Vi aftaler fælles mål, succeskriterier og samarbejdsform mellem alle involverende parter. Endvidere afklarer vi alle byggeprojektets forskelligartede processer

  • Værdispil

Alle involverede håndsværksgrupper definerer byggeprojektets vigtigste fokusområder, og vi følger løbende op på disse

  • Involverende planlægning

Vi udfører involverende planlægning på alle sager efter et ensartet Last Planner system, hvor vi planlægger  produktionen ved at fastlægge logistik og leverancer

  • Gensidig evaluering

Vi evaluerer samarbejdet mellem alle byggeprojektets parter 2-3 gange i løbet af udførelsen. På baggrund af tilbagemeldingerne og drøftelser heraf i projektgruppen, foretager vi de nødvendige korrigerende tiltag undervejs

  • HMS(Arbejdsmiljø)

Ingen skal blive skadet eller udsættes for unødig fysisk eller psykisk nedslidning, når de arbejder på en af Hoffmanns byggepladser

Vi skal opnå ”flere gode arbejdsår for alle”

Med værdispil har vi fokus på trivsel og samarbejde for alle regionens medarbejdere 

  • Vidensdeling

Målet er at øge kompetenceniveauet og minimere projekterings- og udførelsesfejl. Det gør vi ved at bruge vores vidensdelingsbus til at dele viden, samt hente inspiration i andre dele af Veidekke-koncernen.

Vil du tale med os om dette?

John Mathson Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Teknik

M: +45 60 12 00 00

jmh@hoffmann.dk