Behandling af personoplysninger i Hoffmann

Indledning

Denne information fortæller, hvordan Hoffmann A/S indsamler og anvender personoplysninger.

Veidekke er, i form af koncernchefen, behandlingsansvarlig for virksomhedens behandling af personoplysninger. For behandling, der foregår i den enkelte virksomhed – herunder Hoffmann – er det den administrerende direktør/daglige leder af virksomheden, der er behandlingsansvarlig.

Hvis det daglige ansvar uddelegeres, fremgår det under hvert enkelt punkt. Uddelegeringen omfatter kun opgaverne og ikke ansvaret.

Denne information omfatter oplysninger, du har krav på, når der indsamles oplysninger fra vores hjemmeside, generel information om, hvordan vi behandler personoplysninger, hvad dine rettigheder er, og hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål.

1 Behandling af personoplysninger på Hoffmanns hjemmesider 

Webredaktøren har det daglige ansvar for Hoffmanns behandling af personoplysninger på Hoffmanns hjemmesider, medmindre andet er angivet nedenfor. Det er frivilligt for dem, der besøger hjemmesiden, at opgive personoplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel modtagelse af nyhedsbrevet. Behandlingsgrundlaget er samtykke fra den enkelte, medmindre andet er angivet.

Iterate er Hoffmnna og Veidekkes databehandler og vores leverandør til udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden. Evry er vores driftsleverandør for Hoffmanns hjemmesider.

Oplysninger, der indsamles i forbindelse med driften af hjemmesiden, lagres på egne servere, som drives af leverandøren. Kun Hoffmann, Veidekke og Evry har adgang til de indsamlede oplysninger. En separat databehandleraftale mellem Hoffmann, Veidekke og Evry regulerer, hvilken information leverandøren har adgang til, og hvordan den skal behandles.

Evry driver hardwaren. (infrastruktur/serverpark).

Iterate driver softwaren (Escenic og Tomcat/Apache og webapplikation).

1.1 Webstatistik

Hoffmann indsamler anonyme oplysninger om besøgende på hoffmann.dk. Formålet med dette er at kunne udarbejde statistikker, som kan bruges til at forbedre og videreudvikle informationstilbuddet på hjemmesiden. Eksempler på, hvad statistikken giver svar på, er, hvor mange mennesker der besøger de forskellige sider, hvor længe besøget varer, hvilke hjemmesider brugerne kommer fra, og hvilke browsere der bruges.

Oplysningerne behandles i anonymt og samlet format. Med anonymt menes, at vi ikke kan spore de oplysninger, vi indsamler, tilbage til den enkelte bruger. Vi indsamler hele IP-adressen, men IP-adressen anonymiseres, så kun de første tre grupper i adressen bruges til at generere statistik. Det vil sige, at hvis IP-adressen består af tallene 195.159.103.82, bruges kun 195.159.103.xx. Desuden behandles IP-adresserne i samlet format, hvilket vil sige, at alle data samles i en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruger analyseværktøjet Google Analytics på vores websted. Dette er et open source-værktøj (GPL), som er installeret på en dedikeret server hos driftsleverandøren. Oplysninger fra dette værktøj udleveres ikke fra Hoffmann til andre aktører.

1.2 Cookies

Hoffmann bruger cookies til at huske, hvem du er, og til at give dig den bedste brugeroplevelse. Vi er forpligtet af EU til at informere dig om dette. Hvis du bruger Hoffmanns websider, anses du for at have givet dit samtykke.

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, når du downloader en webside.

Lagring af oplysninger og behandling af disse oplysninger er ikke tilladt, medmindre brugeren er blevet informeret om og har givet sit samtykke til behandlingen. Brugeren har i henhold til lovgivningen ret til at få information om og godkende, hvilke oplysninger der behandles, hvad formålet med behandlingen er, og hvem der behandler oplysningerne.

Der bruges følgende cookies på Hoffmanns websider:

Advertising:

Facebook custom audiences

Essential:

Google Tag Manager

Site Analytics:

Google Analytics

Social media:

Facebook connect

 

Sådan administrerer du cookies (nettvett.no)

 

1.3 Søgning

Hoffmann gemmer information om, hvilke søgeord brugerne benytter, i søgeværktøjet Google Analytics. Formålet med behandlingen er at forbedre hjemmesidernes indhold baseret på søgninger, der ikke giver resultater, men som er relevante.

Brugsmønsteret for søgning gemmes i en separat database og gemmes kun i samlet format. Kun søgeordet gemmes, og det kan ikke knyttes til andre oplysninger om brugerne som f.eks. IP-adresserne.

1.4 Jobansøgninger

Ansøgninger skal sendes via vores rekrutteringsportal job.hoffmann.dk.

Når du ønsker at søge job i Hoffmann, bliver du bedt om at give dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Obligatoriske personoplysninger som indhentes er navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Information om lagringstid på din ansøgning fremgår i samtykkeerklæringen.

1.5 Nyhedsbrev

Hoffmann sender ikke nyhedsbrev ud på sine hjemmesider.

2 E-mail og telefon

Hoffmann bruger e-mail og telefon som en del af det daglige arbejde.

Relevante oplysninger, der fremkommer i forbindelse med telefonopkald og e-mailudveksling, registreres og behandles kun med det formål, de er blevet indsamlet til.

Hoffmanns medarbejdere bruger desuden e-mail til generel dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for at slette meddelelser, der ikke længere er aktuelle, og skal mindst hvert år revidere og slette unødvendigt indhold i  indbakken. Ved fratræden slettes e-mailkontiene, men enkelte relevante e-mails vil normalt blive overført til kolleger.

Følsomme personoplysninger må ikke sendes pr. e-mail.

Vi gør opmærksom på, at almindelig e-mail er ukrypteret. Derfor opfordrer vi til, at du ikke sender oplysninger med tavshedspligt, følsomme oplysninger eller andre fortrolige oplysninger pr. e mail.

3 Sociale medier

3.1 LinkedIn

Hoffmann har to LinkedIn sider, som den enkelte virksomhed er ansvarlig for. Hoffmann bruger LinkedIn siderne til at informere interesserede om nyttig information om Hoffmann. Der lægges også jobopslag ud, og besøgende kan kommentere på disse. Undgå at lægge følsomme oplysninger ud om dig selv eller personoplysninger om andre. Hoffmann vurderer alle kommentarer og sletter upassende indlæg. 

4 Rettigheder

Alle, der spørger, har ret til grundlæggende information om behandling af personoplysninger i en virksomhed.

Hoffmann har givet denne information her og vil henvise til den ved eventuelle forespørgsler. Personer, der er registreret i et af Hoffmanns systemer, har ret til at få indsigt i deres egne oplysninger. De har også ret til at anmode om, at ukorrekte oplysninger, ufuldstændige oplysninger eller oplysninger, som Hoffmann ikke har adgang til at behandle, bliver rettet, slettet eller suppleret. Krav fra den registrerede skal besvares gratis og senest inden for 30 dage. Den registrerede kan ved spørgsmål kontakte Hoffmanns uafhængige databeskyttelsesrådgiver og eventuelt kontakte Datatilsynet direkte, hvis det ønskes.

Hvis behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid tilbagekaldes. Dette får ikke betydning for behandling, der har fundet sted, før samtykket trækkes tilbage.

5 Kontaktoplysninger

E-mail: personvaern@hoffmann.dk