Økonomi

Lønsom vækst og en resultatgrad på over 5%


Aarsresultat2017.png
 

Beløb i mio. DKK

 

2017

2016

2015

*2014

*2013

Resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning 

1.554

1.345

1.338

1.620

1.274

Bruttoresultat 

163

169

143

162

149

Resultat af primær drift 

74

74

75

87

61

Finansielle poster 

4

3

4

9

9

Resultat før skat 

77

78

79

96

70

Årets resultat 

58

60

61

72

55

  

 

 

 

 

 

Balance 

 

 

 

 

 

Aktiekapital 

69

69

69

69

69

Egenkapital 

249

256

240

225

208

Balancesum 

904

960

824

873

741

Likvide beholdninger 

1

18

0

0

0

  

 

 

 

 

 

Pengestrømme 

 

 

 

 

 

Fra driftsaktivitet 

19

84

-51

241

50

Fra investeringsaktivitet 

29

-33

-6

-2

-1

Fra finansieringsaktivitet 

-65

-45

-35

-45

-26

Pengestrømme i alt 

-17

6

-92

194

23

Investering i anlægsaktiver 

-12

-5

7

7

5

Likvide beholdninger inkl. cash-pool 

1

18

0

534

340

  

 

 

 

 

 

Nøgletal (%) 

 

 

 

 

 

Bruttomargin 

10,5

12,5

10,7

10,0

11,7

Resultatgrad (før skat-margin) 

5,0

5,8

5,9

5,9

5,5

Egenkapitalforrentning 

23,2

24,3

26,0

33,1

27,4

Egenkapitalandel 

27,6

26,6

29,2

25,8

28,1

  

 

 

 

 

 

Øvrige informationer 

 

 

 

 

 

Ordrebeholdning, ultimo 

1.031

1.013

1.033

996

1.521

Gennemsnitligt antal medarbejdere 

510

502

454

442

395


Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse Finansforenings ”Anbefalinger og nøgletal”.
 

Bruttomargin
Resultatgrad (før skat-margin)
Egenkapitalforrentning
Egenkapitalandel
 
=  Bruttoresultat/Nettoomsætning
=  Resultat før skat/Nettoomsætning
=  Resultat efter skat/Gennemsnitlig egenkapital
=  Egenkapital/Passiver, ultimo
*De konsoliderede nøgletal for 2013 og 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og er ikke tilrettet IFRS øvrige nøgletal er præsenteret under. Under IFRS bliver omsætning og resultat af boligsalg først resultatført når boligen overdrages til køber. I segment-regnskabet bliver projekterne indtægtsført løbende efter følgende formel: pris x salgsgrad x produktionsgrad.
Hovedtal i segmentrenskabet 

 

 

 

 

 

Omsætning 

1.708

1.368

1.338

1.620

1.274

Resultat før skat 

109

85

79

96

70

Resultatgrad (%) 

6,4

6,3

5,9

5,9

5,5

 

Vil du tale med os om dette?

John Larsen

Økonomidirektør

T: +45 43 29 91 24 M: +45 60 12 91 24

jola@hoffmann.dk