Økonomi

Lønsomvækst og en resultatgrad på over 5%
  

Beløb i mio. DKK

 

2022

2021

2020

2019

2018

Resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning 

1.779

1.723

1.844

1.786

1.717

Bruttoresultat 

240

223

222

227

187

Resultat af primær drift 

153

147

135

127

101

Finansielle poster 

3

0

4

2

12

Resultat før skat 

156

147

139

129

113

Årets resultat 

122

114

108

100

87

Balance 

 

 

 

 

 

Aktiekapital 

69

69

69

69

69

Egenkapital 

357

336

314

316

306

Balancesum 

1.269

1.220

1.245

1.108

1.087

  

 

 

   
Pengestrømme 

 

 

 

 

 

Fra driftsaktivitet 

116

95

318

228

352

Fra investeringsaktivitet 

-15

0

-190

-121

-292

Fra finansieringsaktivitet 

-101

-95

-128

-106

-60

Pengestrømme i alt 

0

0

-1

0

0

Investering i anlægsaktiver 

-15

-12

-17

-2

-7

Likvide beholdninger 

0

0

0

1

0

Nøgletal (%) 

 

 

 

 

 

Bruttomargin 

13,5

13,0

12,0

12,7

10,9

Resultatgrad (før skat-margin) 

8,8

8,5

7,5

7,2

6,6

Egenkapitalforrentning 

35,3

35,2

34,3

32,1

31,3

Egenkapitalandel 

28,2

27,6

25,2

28,5

28,1

Øvrige informationer 

 

 

 

 

 

Ordrebeholdning, ultimo 

2.174

2.094

1.788

1.502

1.913

Gennemsnitligt antal medarbejdere 

434

439

465

510

550


Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse Finansforenings ”Anbefalinger og nøgletal”.

Bruttomargin
Resultatgrad (før skat-margin)
Egenkapitalforrentning
Egenkapitalandel
 
=  Bruttoresultat/Nettoomsætning
=  Resultat før skat/Nettoomsætning
=  Resultat efter skat/Gennemsnitlig egenkapital
=  Egenkapital/Passiver, ultimo
Under IFRS bliver omsætning og resultat af boligsalg først resultatført når boligen overdrages til køber. I segmentregnskabet bliver projekterne indtægtsført løbende efter følgende formel: pris x salgsgrad x produktionsgrad.
Hovedtal i segmentrenskabet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsætning 

1.779

1.723

1.844

1.786

1.717

Resultat før skat 

156

147

139

129

113

Resultatgrad (%) 

8,8

8,5

7,5

7,2

6,6

 

Vil du tale med os om dette?

John Larsen

Økonomidirektør

M: +45 60 12 91 24

jola@hoffmann.dk