Økonomi

Lønsom vækst og en resultatgrad på over 5%

Resultat-graf2.jpg

I Hoffmann tror vi, at involvering af kunder, samarbejdspartnere og leverandører giver en lønsom forretning. Lønsomhed går forud for omsætningsvækst. Der arbejdes på en række større projekter som forventes at sikre en stigende aktivitet fra 2017, mens indtjeningen forventes fastholdt i niveauet godt 5%.

 

Beløb i mio. DKK

 

2016

2015

*2014

*2013

*2012

  

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning 

1.345

1.338

1.620

1.274

1.269

Bruttoresultat 

169

143

162

149

121

Resultat af primær drift 

74

75

87

61

41

Finansielle poster 

3

4

9

9

11

Resultat før skat 

78

79

96

70

52

Årets resultat 

60

61

72

55

40

  

 

 

 

 

 

Balance 

 

 

 

 

 

Aktiekapital 

69

69

69

69

69

Egenkapital 

256

240

225

208

193

Balancesum 

960

824

873

741

893

  

 

 

 

 

 

Pengestrømme 

 

 

 

 

 

Fra driftsaktivitet 

36

-51

241

50

131

Fra investeringsaktivitet 

-48

-6

-2

-1

2

Fra finansieringsaktivitet 

18

57

-45

-26

-10

Pengestrømme i alt 

6

0

194

23

123

Investering i anlægsaktiver 

-5

7

7

5

1

Likvide beholdninger inkl. cash-pool 

18

0

534

340

317

  

 

 

 

 

 

Nøgletal (%) 

 

 

 

 

 

Bruttomargin 

12,5

10,7

10,0

11,7

9,5

Resultatgrad (før skat-margin) 

5,8

5,9

5,9

5,5

4,1

Egenkapitalforrentning 

24,3

26,0

33,1

27,4

21,3

Egenkapitalandel 

26,6

29,2

25,8

28,1

21,6

  

 

 

 

 

 

Øvrige informationer 

 

 

 

 

 

Ordrebeholdning, ultimo 

1.013

1.033

996

1.521

1.074

Gennemsnitligt antal medarbejdere 

502

454

442

395

448

  

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse Finansrforenings ”Anbefalinger og nøgletal 2015”.
Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

* De konsoliderede nøgletal for 2012, 2013 og 2014 er udarbejdet i overenstemmelse med Årsregnskabsloven og er ikke blevet tilrettet til IFRS som godkendt af EU.
  
Bruttomargin
Resultatgrad (før skat-margin)
Egenkapitalforrentning
Egenkapitalandel
 
=  Bruttoresultat/Nettoomsætning
=  Resultat før skat/Nettoomsætning
=  Resultat efter skat/Gennemsnitlig egenkapital
=  Egenkapital/Passiver, ultimo

 

Vil du tale med os om dette?

John Larsen

Økonomidirektør

T: +45 43 29 91 24 M: +45 60 12 91 24

jola@hoffmann.dk