Økonomi

Lønsom vækst og en resultatgrad på 5%

Omsætning og resultatgrad


I Hoffmann tror vi, at involvering af kunder, samarbejdspartnere og leverandører giver en lønsom forretning. Lønsomhed går forud for omsætningsvækst.

 

Beløb i mio. DKK

 

2015

2014

2013

2012

2011

  

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning 

1.338

1.620

1.274

1.269

1.469

Bruttoresultat 

143

162

149

121

127

Resultat af primær drift 

75

87

61

41

40

Finansielle poster 

4

9

9

11

14

Resultat før skat 

79

96

70

52

55

Årets resultat 

61

72

55

40

43

  

 

 

 

 

 

Balance 

 

 

 

 

 

Aktiekapital 

69

69

69

69

69

Egenkapital 

240

225

208

193

183

Balancesum 

824

873

741

893

772

Likvide beholdninger 

0

0

0

0

2

  

 

 

 

 

 

Pengestrømme 

 

 

 

 

 

Fra driftsaktivitet 

-51

241

50

131

1

Fra investeringsaktivitet 

-6

-2

-1

2

7

Fra finansieringsaktivitet 

-35

-45

-26

-10

12

Pengestrømme i alt 

-92

194

23

123

19

Investering i anlægsaktiver 

7

7

5

1

3

Likvide beholdninger inkl. cash-pool 

442

534

340

317

194

  

 

 

 

 

 

Nøgletal (%) 

 

 

 

 

 

Bruttomargin 

10,7

10,0

11,7

9,5

8,7

Resultatgrad (før skat-margin) 

5,9

5,9

5,5

4,1

3,8

Egenkapitalforrentning 

26,0

33,1

27,6

21,1

23,9

Egenkapitalandel 

29,2

25,8

28,1

21,6

23,7

  

 

 

 

 

 

Øvrige informationer 

 

 

 

 

 

Ordrebeholdning, ultimo 

1.033

996

1.521

1.074

978

Gennemsnitligt antal medarbejdere 

454

442

395

448

540

  
Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse Finansrforenings ”Anbefalinger og nøgletal 2015”.
Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
  
Bruttomargin
Resultatgrad (før skat-margin)
Egenkapitalforrentning
Egenkapitalandel
 
=  Bruttoresultat/Nettoomsætning
=  Resultat før skat/Nettoomsætning
=  Resultat efter skat/Gennemsnitlig egenkapital
=  Egenkapital/Passiver, ultimo

 

Vil du tale med os om dette?

John Larsen

Økonomidirektør

T: +45 43 29 91 24 M: +45 60 12 91 24

jola@hoffmann.dk