Strategi og forretningsmodel

Hoffmanns markedsstrategi går på entrepriseform frem for specifikke markedsområder.

Vores mål er at være Danmarks bedste entreprenørvirksomhed med en lønsomhed på 5 %, en vision om et skadefrit Hoffmann og et fortsat lavt sygefravær på under 2,5 %.

Vores strategi er at selektere grundigt i tilbudsmulighederne ud fra udbudstyper og kundekendskab, og fastholde en omsætningsvolumen, som giver os mulighed for udelukkende at koncentrere os om de mest lønsomme projekter. Markedsstrategien går på entrepriseform frem for specifikke markedsområder. Vi kan operere på alle markedsområder, men vi vælger primært projekter ud fra entreprisetyper, hvor vi tidligt kan være med til at præge projektet, som et led i vores ide om involverende samarbejde. Vi vil gerne tage hånd om og udvikle hele vores kundes businesscase.

Vi vil opnå denne position ved at skærpe vores kompetencer og knowhow, så vi bliver det naturlige valg til totalentrepriser, partnering og fase 1 aftaler, hvor arkitekt, entreprenør og rådgivende ingeniør ligeværdigt fra opstarten af projektet hjælper kunden med at opnå det bedste produkt til aftalt tid og økonomi.

I dag består ca. 80 % af Hoffmanns omsætning af entrepriser vundet på andre parametre end kun pris.

Målet er at blive opfattet som ”Den løsningsorienterede partner” med de bedste involverende processer, som medfører bedre tid, kvalitet og pris for kunden.

Alle enheder i Veidekke-koncernen har arbejdet med at fastlægge deres mål for 2015, og alle steder er medarbejderne blevet involveret. Hos Hoffmann har vi valgt, at alle er med til at fastlægge målene og med de handlinger, der medfører, at vi opnår vores fælles mål.

Læs mere om Hoffmanns samarbejdsmodel og se Hoffmanns rygrad og spillestil 2020 via linket nedenfor.

Vil du tale med os om dette?

Peter Bonde Rasmussen

Chef for Forretningsudvikling

T: +45 60 12 92 50

pbr@hoffmann.dk