Vision og værdier

Hoffmanns vision er at bygge en bedre fremtid for menneskers livsudfoldelse. Det endelige mål med alle de produkter og tjenester, som Hoffmann leverer, er, at de skal kunne opfylde enkeltpersoners behov samtidig med, at de bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling

Vores arbejde med denne vision bygger på fire grundværdier, som gælder for hele virksomheden – indadtil såvel som i forholdet til vores kunder – og deres kunder. Vi lægger kort sagt vægt på at være professionelle, redelige, entusiastiske og nytænkende.

Det betyder, at Hoffmann behandler sine leverandører ordentligt, overholder alle forskrifter og love, kommunikerer klart og utvetydigt, aktivt søger løsninger der skaber værdi for alle parter, er engagerede og søger at bidrage til glæde og trivsel i hverdagen. Samtidig holder vi vores aftaler, og søger til hver en tid de bedste løsninger på tværs af faglige, organisatoriske og geografiske grænser.

Mennesker skaber værdier

Vi tror på, at det er mennesker, der skaber værdier. Derfor har vi indrettet os på en måde, hvor medarbejderne reelt gør en forskel, fx når de byder ind med deres idéer, konkrete og praktiske forslag til nye løsninger og med hver deres særlige kompetencer.

Vi har skabt en flad organisationsstruktur med klart definerede ansvarsområder. Det betyder, at vi involverer alle medarbejdere og uddelegerer ansvar, så den enkelte medarbejder kan træffe selvstændige beslutninger. Samtidig har vi en uformel tone, hvor alle hjælper hinanden på tværs af organisatoriske og faglige skel, og vi engagerer og motiverer hinanden til at tage ansvar for kvaliteten, for deadlines, samarbejdet og sikkerheden. For os er god ledelse en måde at skabe kvalitet i løsningerne, entusiasme, engagement og kontinuitet.

 

Enhver professionel organisation defineres af dens kompetente medarbejdere. Derfor er kompetenceudvikling et strategisk indsatsområde for os. Vi sørger for kontinuerlig udvikling i interne forløb, som er målrettet de enkelte medarbejdergrupper. Her sætter vi fokus på holdninger, proces, kommunikation, ledelse og samarbejde ud over de rent faglige elementer. Desuden er det essentielt for os, at alle vores medarbejdere kommer hjem fra arbejde med kroppen i god behold, så sikkerheden er altid i højsædet hos Hoffmann.

Gør det enkelt og engageret

Vi forandrer os kontinuerligt, men på vores helt egen måde, og vi lægger altid vægt på at gøre det så enkelt og håndterbart som muligt for alle involverede. Det er vigtigt med engagerede samarbejdspartere, og vi tilbyder alle vores medarbejdere at være medejer af Hoffmann ved at købe Veidekkeaktier, da det giver dem et større engagement og tilhørsforhold.

Når du bygger med os foregår det uformelt, engageret og nærværende i enhver henseende. Vores erfaring viser, at tidlig dialog og fælles udvikling skaber det bedste produkt, men uanset hvor i forløbet vi kommer ind, vil vi gerne være tæt på opgaven og alle dens parter, for vi tror på et værdiskabende samspil.

Vi ønsker at agere som en løsningsorienteret partner med fokus på sparring og smidighed. Det giver et bedre, anderledes og mere udbytterigt samarbejde.