Arbejdsmiljø

Hoffmanns Arbejdsmiljøpolitik er, at håndværkernes sikkerhed og trivsel går forud for alt. Det gælder i både projekterings-, planlægnings-, udførelses- og driftsfasen. I Hoffmann arbejder vi til stadighed på at nedbringe antallet af arbejdsskader og sygefravær samt forebygge fysisk og psykisk nedslidning.

Helse, Miljø og Sikkerhed (HMS)

For os handler HMS om værdier og respekt for det enkelte menneske. En tryg og sikker arbejdsplads med en høj grad af involvering medfører arbejdsglæde, trivsel og engagement. Trives håndværkerne har det en positiv indvirkning på produktivitet, kvalitet og i sidste ende også økonomien.
Hoffmanns Arbejdsmiljøkørekort og Involverende Planlægning medvirker til et forbedret arbejdsmiljø på byggepladserne.

Hoffmanns Arbejdsmiljøkørekort

Alle, der færdes på Hoffmanns arbejdspladser, skal gennemføre et kørekortkursus og bestå en prøve, for at erhverve Hoffmanns Arbejdsmiljøkørekort.

Trods navnet handler kørekortkurset ikke om love og regler. Kurset handler om holdninger og adfærd, idet en analyse af rapporterede arbejdsskader og nærved hændelser har vist, at årsagen ofte findes i de involveredes holdning til egen og andres sikkerhed.

Formålet med kurset er derfor at skabe en fælles forståelse for, at en sikker og tryg byggeplads, med en høj trivsel, er et fælles ansvar. Det er vigtigt at alle engagerer sig og bidrager til byggepladsens fælles bedste.

HMS i dagligdagen

Hoffmanns Arbejdsmiljøledelsessystem er integreret i vores Projektstyringshåndbog, idet arbejdsmiljø og sikkerhed skal være integreret i alt hvad vi planlægger og gør.

Projektstyringshåndbogens rutiner beskriver blandt andet hvorledes vores egenproduktion skal agere, for at efterleve Arbejdstilsynets regler og Hoffmanns Skærpede Regler.
Ofte varetager vi, på vegne af bygherren, Bygherrens Pligter. Projektstyringshåndbogens rutiner for varetagelse af Bygherrens Pligter sikrer, at opgaven varetages grundigt og professionelt.

Videndeling er vigtig. Vi sætter en ære i at forny os og tænke visionært for som minimum at være på omgangshøjde med resten branchen og samfundet.
Vi samarbejder med myndigheder og vore kolleger i branchen, i bestræbelserne på at løfte hele branchens sikkerhedsniveau.

Hvert år gennemfører vi en HMS-uge, hvor der sættes ekstra fokus på HMS ved events, fælles møder med videre. Alle, der arbejder på byggepladserne, deltager i ugens arrangementer.

Ligeledes uddeles der hvert år en HMS-pris til en kandidat, der har formået at gøre en positiv forskel.
Målet med prisen er at påskønne enheder, personer eller projekter som viser et specielt engagement

indenfor HMS, samt synliggøre nyttige erfaringer, ideer og kundskaber om HMS til brug for videre

udvikling til gavn for hele organisationen.

Foruden HMS-uge og HMS–pris gennemfører vi flere HMS-kampagner hvert år. Vi gennemfører blandt andet en fokuskampagne før hver ferieperiode, da erfaringerne har vist, at antallet af arbejdsskader og nærved hændelser stiger før og i ferieperioderne.

Hoffmanns Skærpede Regler

Vi skal lære af de arbejdsskader og nærved hændelser der sker. Derfor har vi gennem årene indført nogle skærpede krav - for os selv og for vore samarbejdspartnere.

En analyse af vore samarbejdspartneres og egne arbejdsskader har vist, at det ofte er hænder, fingre og øjne det går ud over. Derfor har vi på koncernniveau besluttet, at der foruden hjelm og sikkerhedsfodtøj skal bæres sikkerhedsbrille og handsker, når man færdes på vore byggepladser og værksteder.
Vore kranførere og maskinførere har længe haft et ønske om, at alle bærer synlighedstøj. Førnævnte for at forebygge, at de overser deres kolleger og ved et uheld kommer til at skade dem. Dette ønske har vi imødekommet, hvorfor der også skal bæres synlighedstøj/-vest, når man færdes på vore byggepladser og værksteder.

Foruden førnævnte skærpede krav til personlige værnemidler kræver vi, at der er bakalarm på alle lastbiler, der kører ind på vore arbejdspladser. Vi accepterer ikke at der anvendes klemåg ved montageopgaver, og vi skærper Arbejdstilsynets tagregler forstået på den måde, at der skal etableres sikring mod nedstyrtning ved alle arbejder i over to meters højde.

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann A/S

Fabriksparken 66, 2600 Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk