Drift, Service & Materiel

Drift, Service & Materiel

Materiel

Materielsektionen råder i dag over en topmoderne flåde af maskiner til alle former for anlægsarbejder.

Alle vores maskiner er fast bemandet med meget erfarne førere, som alle har arbejdet i virksomheden igennem mange år.

Hoffmann Anlæg tilbyder bl.a.:

 • Udlejning af entreprenørmaskiner, lastvogne med kran og anhænger, fejebiler og traktorer med diverse specialudstyr til vedligehold af grønne områder
 • Udlejning af rammemaskine

Vejservice til stats-, kommunale og private veje

Hos Hoffmann Anlæg har vi i mange år stået for drift og vedligehold af det statslige, kommunale og private vejnet.

Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Renhold
 • Vedligehold af grøfter og rabatter samt brønde og ledninger
 • Skilte og autoværn
 • Græsslåning og beplantning
 • Vedligehold af rastepladser
 • Vintertjeneste

Langt de fleste af vores medarbejdere har mange års erfaring med drift og vedligehold af veje i Danmark. Det giver en særdeles kompetent og vidende arbejdsstyrke, som i høj grad er med til at sikre optimering af arbejdsprocesserne.

Desuden tilbyder vi stor erfaring med at udføre park- og vejopgaver i kommunalt regi, og vi står i dag for drift og vedligehold af de kommunale vejnet i Danmark.

Her udfører Hoffmann Anlæg bl.a.:

 • Broer og bygningsværker
 • Grønne områder

I vores afdeling har medarbejderne mange års erfaring med drift og vedligehold af veje i netop deres område, og mange af medarbejderne kommer oprindeligt fra de kommunale vejvæsner, som Drift & Service har overtaget opgaverne fra. Arbejdsstyrken er derfor særdeles kompetent og vidende og kan dermed optimere arbejdsprocesserne.

Området er et vækstområde for Hoffmann A/S, der arbejder for, at kommunale park- og vejopgaver i stigende grad kommer i privat udbud

Ejendomsdrift – udearealer

Snerydning/glatførebekæmpelse

Hos Hoffman Anlæg har vi haft en glatførebekæmpelses-afdeling siden 1981, hvor vi hvert år sikrer veje for op til 100-140 erhvervskunder. Derfor har vi opbygget en stor erfaring med at opfylde kundernes behov, forventninger og med at løse opgaverne, når vejret viser sig fra sin mere ublide side med frost, sne og slud. Desuden har vi over årene opbygget en afdeling med moderne maskiner til enhver glatførebekæmpelsesopgave - både de store og de små.

Drift og pleje af grønne arealer

Søger du hjælp til drift og vedligehold, er vi klar. Vi har både kapacitet og knowhow til at varetage det totale ansvar for drift og vedligeholdelse af bl.a. erhvervs- og institutionsejendomme, industri- og rensningsanlæg, boligkomplekser og udearealer. Samtidig har vi de mandskabsmæssige og maskinelle ressourcer, der skal til for at løse enhver opgave professionelt døgnet rundt.

Vores medarbejdere holder sig løbende opdateret med viden om de mest moderne og rationelle arbejdsmetoder til ind- og udvendig drift og vedligeholdelse, og vores fagfolk sætter en ære i at anvise dig besparelser på drift- og energiomkostninger ved forebyggende vedligeholdelse, optimering og modernisering af tekniske installationer.

Vicevært- og småreparationsopgaver

En byggeplads skal fungere - også bag kulisserne. Det ved vi alt om. Derfor har vi et specialkorps af medarbejdere, der kan servicere din byggeplads og sørge for, at alt fungerer. Fra rengøring af mandskabs - og kontorcontainere til rengøring efter håndværkerne, når byggeriet er færdigt. Vi sørger også for oprydning og skadeforebyggelse ved fx afspærring, snerydning og saltning.

Skulle der ske skade på byggepladsen, har vi døgnberedskab klar med både mandskab og materiel, som kan udbedre eller begrænse omfanget – uanset hvilken skade det drejer sig om. Vi har stor erfaring i storm-, vand– og sneskader, rydninger, strøm– og vandsvigt. Alt i alt betyder det, at håndværkerne kan koncentrere sig om arbejdet og blive færdig til aftalt tid.

Samtidig kan vores mandskab også tage sig af alt forefaldende arbejde på kontorer, såsom flytning af møbler, opsætning af billeder/tavler mv., udskiftning af pærer, renholdelse af udearealer samt være hænder og fødder til større arrangementer.

Geolaboratorium

Kvalitetskontrol og laboratorieundersøgelser er en vigtig del af en professionel virksomhed, men kun troværdig, når kontrolfunktionen er 100 % uafhængig af virksomhedens øvrige interesser. For at sikre en høj kvalitet og korrekt udførelse, deltager Hoffmann sammen med andre prøvningslaboratorier i ringprøvningsforsøg, som er forestået af Vejteknisk Institut.

Hoffmann Anlæg udfører bl.a. nedenstående laboratorieundersøgelser:

 • Muldanalyser
 • Jordanalyser – forurening
 • Vandanalyser – forurening
 • Komprimeringskontrol
 • Minifaldlodsmålinger
 • Vingeforsøg
 • Referenceværdier
 • Prøvning af sand, grus og stenmaterialer m.v.
 • Timelønsarbejde

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Anlæg

Fabriksparken 66

2600, Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk