Infrastruktur

Infrastruktur

Vejanlæg/motorveje

Hoffmann Anlæg udfører alle former for infrastruktur bl.a. motorveje, omfartsveje, stier og private, statslige og kommunale veje samt alle former for belægninger.

Hos os finder du en bred kompetence og mange års erfaring med at udføre projekter – lige fra mindre private veje til komplette offentlige infrastrukturprojekter. I forbindelse med vejarbejder udfører vi alle afvandings- og forsyningsarbejder samt støjskærme, støttevægge og autoværn, skiltning og belysningsarbejder.

Vi er din dynamiske, proaktive og løsningsorienterede partner og vil gerne indgå tidligt i samarbejdet for at minimere risiko for dig som kunde.  Vi gør meget ud af at holde os opdateret med den nyeste viden og tekniske løsninger til styring af vores maskinpark, som kan optimere produktionen og give bedre kvalitet og kortere udførelsestid.  

Jordarbejde og jordflytning

I Hoffmann Anlæg har vi i mange år udført opgaver inden for jordflytning, støjvolde, genopretningsprojekter i naturområder samt byggemodning for private og offentlige kunder. Derfor råder vi over en topmoderne maskinpark og bred kompetence. I forbindelse med jordarbejder og jordflytning udfører vi også grundvandssænkning, spuns og indfatningsvægge, beplantningsarbejder, regnvandsbassiner og alle former for forsyningsledninger.

Trafiksanering

Et af de større områder hos os er trafiksaneringsopgaver i byerne, hvor alle trafikanterne spiller en stor rolle. Vi har i mange år udført mange opgaver i form af renovering af vejkryds, etablering af cykelstier, fortov, hvor der kræves en god planlægning og en god dialog med alle vores kunder. Hos os kan du få udført alle former for belægninger, bl.a. asfalt, fliser, kantsten og naturstensbelægninger, og i forbindelse med trafiksanering sørger vi også for at omlægge ledninger og trafiklysanlæg.

Lufthavnsanlæg

Hoffmann Anlæg har stor erfaring med komplekse anlægsopgaver, der både kræver et stort overblik, præcision og planlægning i dybden. Når vi udfører anlægsarbejder i lufthavne, trækker vi bredt på vores kompetencer inden for jordarbejde, kloakeringsarbejde, belægningsarbejder og betonarbejder.

Jernbanearbejder

Har du et projekt inden for jernbanearbejde, ved du nok, at vi allerede er med til at føre de ambitiøse baneprojekter ud i livet, så Danmark bliver gearet til endnu mere togtrafik, højere hastigheder og større sikkerhed. Vores kompetencer omfatter sporarbejder, jernbanesikkerhed, kørestrøm og konstruktioner.

Øvrige opgaver

  • Belægninger
  • Byggemodninger
  • Byrum
  • Indkøbscentre
  • Kunstgræsbaner
  • Legepladser
  • Skatebaner

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Anlæg

Fabriksparken 66

2600, Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk