Råhus og beton

Råhus og beton

Råhus/betonelementmontage/stålmontage

Hos Hoffmann løser vi enhver form for råhus- og elementmontage entrepriser - uanset størrelse - i egenproduktion og i hele Danmark. Vi udfører alle former for betonarbejder, montage samt styring af stål og lukningsentrepriser.

Vi hjælper typisk vores kunder med in-situ betonkonstruktioner, borede fundamenter (brønd- eller punktfundamenter), randfundamenter, filigranvægge og –dæk, betonelementmontage, stålmontage samt indkøb og styring af betonelementer, stålentrepriser og af lukningsentrepriser.

Råhusopgaver løser vi ofte i samarbejde med Hoffmanns funderingsafdeling for udførelse af pæle og/eller spuns samt Hoffmanns anlægsafdeling for udførelse af jord-, kloak- og belægningsarbejder. Vi leverer og monterer stålkonstruktioner samt styrer stålentre­priser.

In-situ betonkonstruktioner

Hos Hoffmann Anlæg udfører vi alle former for betonkon­struktioner i egenproduktion, herunder traditi­onelle betonarbejder til husbyggeri som fun­damenter, in-situvægge og -dæk, beton­elementleverancer og anlægsmontage og -konstruktioner. I afdelingen løser vi også opgaver inden for traditionel betonre­novering og understøbning.

Betonrenovering

Råhus og Beton kan stå for alle former for betonrenoveringsopgaver såvel simple renoveringsopgaver som komplicerede betonrenoveringer.

Brokonstruktioner/renovering

Hoffmann Anlæg udfører broløsninger, der omfatter fugtisolering og belægning, fuger og tilhørende arbejder, som er nødvendig for brorenovering. Vi rådgiver vores kunder til at vælge den rette løsning, og her tager vi naturligvis hensyn til broens betydning for det omkringliggende samfund samt den belastning, broen vil blive udsat for.

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Anlæg

Fabriksparken 66

2600, Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk