Service og drift

Service og drift

Vi tager total ansvar for ind- og udvendig drift og vedligehold

Hos Hoffmann A/S kan vi hjælpe dig med drift og vedligehold. Vi har kapacitet og knowhow til at varetage det totale ansvar for drift og vedligeholdelse af bl.a. erhvervs- og institutionsejendomme, industri- og rensningsanlæg, boligkomplekser og udearealer. Samtidig har vi de mandskabsmæssige og maskinelle ressourcer, der skal til for at løse enhver opgave professionelt døgnet rundt. Vores medarbejdere holder sig løbende opdateret med viden om de mest moderne og rationelle arbejdsmetoder til ind- og udvendig drift og vedligeholdelse, og vores fagfolk sætter en ære i at anvise dig besparelser på drift- og energiomkostninger ved forebyggende vedligeholdelse, optimering og modernisering af tekniske installationer.

En byggeplads skal fungere - også bag kulisserne. Derfor har vi et specialkorps af medarbejdere, der kan servicere din byggeplads og sørge for at alt fungerer. Fra rengøring af mandskabs - og kontorcontainere til rengøring efter håndværkerne når byggeriet er færdigt. Vi sørger også for oprydning og skadeforebyggelse ved fx afspærring, snerydning og saltning.

Skulle der ske skade på byggepladsen, har vi døgnberedskab klar med mandskab og materiel, som kan udbedre eller begrænse omfanget – uanset hvilken skade det drejer sig om. Vi har stor erfaring i storm-, vand– og sneskader, rydninger, strøm– og vandsvigt. Alt i alt betyder det, at håndværkerne kan koncentrere sig om arbejdet og blive færdig til aftalt tid.

Samtidig kan vores mandskab også tage sig af alt forefaldende arbejde på kontorer, såsom flytning af møbler, opsætning af billeder/tavler m.m., udskiftning af pærer, renholdelse af udearealer samt være hænder og fødder til større arrangementer.

El-service

Er du erhvervskunde kan Hoffmann tilbyde nye elinstallationer og anlæg, reparationer, serviceeftersyn, vedligeholdelse, rådgivning og vejledning på blandt andet energioptimering samt døgnvagt på el-service.

Vores el-service beskæftiger over halvtreds højt engagerede og kompetente teknikere. Alle teknikere opererer fra servicevogne, som er udrustet til at kunne servicere ved alle former for el-tekniske opgaver.

Læs mere om El-service i Hoffmann her

Tømrer-service

Vi har 40 håndværkere, der kan hjælpe dig med alt fra reparation af vinduer, døre og utætte tage over gulvreparationer med udskiftning af stave og finér til istandsættelse og udbedring af flyttelejligheder.

Desuden kan vi rykke hurtigt ud ved forsikringsskader og er specialiseret i at opspore og udbedre svampeskader. Har du en opgave, der kun tager et par timer, klarer vi også den.

Læs mere om Tømrer-service, og viceværtservice, i Hoffmann her

Vej-service

Vil du have sikre veje i sne, frost og slud, så kontakt os. Vores glatførebekæmpelsesafdeling servicerer hvert år op til 100-140 erhvervskunder, så vi er vant til at løse opgaverne i alt slags vejr. Vi har moderne maskiner til enhver glatførebekæmpelsesopgave, og de er alle fast bemandet med meget erfarne førere.

Læs mere om Vej-service i Hoffmann her

Rationel organisering og omkostningsstyring

Vælger du at bruge os, påtager vi os ansvaret til en fast aftalt pris og varetager både den daglige ledelse og de administrative opgaver. Vi har fuldt fokus på at organisere arbejdet rationelt, og høj kvalitet er et kendetegn for vores medarbejdere. De har alle adgang til en bred vifte af fagkompetencer hos Hoffmann A/S og er løbende under faglig- og personlig udvikling, så du er garanteret den optimale løsning.

Vi kan i øvrigt overtage og fortsætte allerede eksisterende ansættelsesforhold.

Kontakt Serviceafdelingen på telefon 4329 9000, og få en uforpligtende gennemgang af dine drift- og vedligeholdelsesopgaver og et kvalificeret forslag til en serviceaftale.

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann A/S

Fabriksparken 66, 2600 Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk