Energi og bæredygtighed

Energi og bæredygtighed

Løsninger til fremtiden

Hos Hoffmann A/S sigter vi efter de projekter, hvor vi samlet set kan levere den bedste løsning på både pris og kvalitet. Derfor har vi bl.a. også fokus på tillægskriterier som energi og bæredygtighed. Her kan vi gøre meget for fx at minimere energiforbrug og levere bedre indeklima og komfort, når vi kommer tidligt ind i processen, så vi eksempelvis har indflydelse på vinduernes størrelser og placering og kan finde den rettet balance mellem lukkede facader og glas, så vi udnytter sollys og –varme og samtidig undgår varmetab.

Vi bygger alle former for lavenergihuse efter standarderne for 2015 og 2020. Desuden leverer vi også 0-energi- og PlusEnergihuse, altså huse der producerer mere strøm, end de bruger, typisk fordi de har solceller på. Endelig tilbyder vi FlexiHuse, der er meget udbredte i Tyskland. Her er der stramme krav til selve huset, og man kan ikke bruge solceller til at kompensere. Fælles for vores løsninger er, at vi sigter på at minimere energiforbruget fra start, fx gennem isolering og installationer, frem for at kompensere med solceller.

Bred bæredygtighed

Ofte er der meget fokus på energioptimering, og det er godt, men bæredygtighed er mere end bare energibesparelser. Vi bygger efter DGBDK-kriterierne, hvor en lang række sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter rangeres. De sociale spænder fx over indeklimakriterier, dagslys, handicaptilgængelighed og omklædningsfaciliteter for medarbejdere, mens de økonomiske dækker over en række analyser af, hvad bygningen reelt koster. Endelig falder alle de energirelaterede aspekter ind under det miljømæssige område.

Tag gerne kontakt med vores kontor

Hoffmann Teknik

Fabriksparken 33

2600, Glostrup

T: +45 43 29 93 93  Vagttlf.: +45 60 10 26 26

teknik@hoffmann.dk